logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ostatnie dni na zgłaszanie pomysłów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
Do 15 lipca czekamy na pomysły, które wpłyną na zmianę otoczenia bydgoskich osiedli oraz sposób spędzania czasu wolnego. Mieszkańcy mają w sumie do wydania 16 milionów złotych. Do wyboru trzy rodzaje projektów: zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne. Zgłoś pomysł na www.bydgoszcz.pl/bbo


Tętniące życiem osiedla
12 mln zł na kategorię projektów osiedlowych przełoży się na kilkadziesiąt nowych inwestycji. Warto pomyśleć, jak za te pieniądze zagospodarować nasze najbliższe otoczenie. W przypadku projektów osiedlowych wystarczy pomysł, nie trzeba dołączać list poparcia. Podział kasy na poszczególne osiedla jest uzależniony od liczby mieszkańców. Na każde bydgoskie osiedle zagwarantowaliśmy dużą sumę pieniędzy. Największe bydgoskie osiedla mają do rozdysponowania niemal po milionie zł. Co najczęściej zgłaszają mieszkańcy? Do tej pory popularnością cieszą się odnowy parków i skwerów, posadzenie dodatkowych drzew, place zabaw, siłownie zewnętrzne, place do street work out’u, wybiegi dla psów, ławki, wideomonitoring, parkingi, chodniki i wiele innych.

Co najmniej 20 aktywnych pomysłów
Zadania nieinwestycyjne to kategoria małych projektów społecznych. To tzw. projekty „miękkie”, gdzie wartość jednego nie może przekroczyć 38,6 tys. zł. W tej kategorii mogą być zgłaszane pomysły dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. To działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W tej kategorii można też zgłosić koncerty, zajęcia dla dzieci, warsztaty, wycieczki, festyny, gry miejskie i wiele innych.

Duże zadania ogólnomiejskie
Zadania ponadosiedlowe wyróżniają się wartością inwestycji, która może wynieść aż do 1,5 mln zł. Do każdego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację tych projektów przeznaczamy ponad 3 mln zł. To oznacza, że dwa duże zadania ogólnomiejskie z najwyższą liczbą głosów doczekają się realizacji.

Najważniejsze zasady zgłaszania projektów

•    Projekty ogólnodostępne – z efektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy
•    Zadanie realizowane na terenie należącym do miasta
•    Zgłaszający projekt musi mieć ukończone 16 lat
•    Zgłaszają mieszkańcy Bydgoszczy – niepotrzebny meldunek
•    czas na zgłoszenie do 15 lipca
•    Pomysły zgłaszamy tylko elektronicznie na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo

Potrzebujesz pomocy przy zgłoszeniu projektu?
Oferujemy pomoc w zakresie zgłaszania projektów Wystarczy napisać na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 52-58-58-962 lub 52 58 58 926.