logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osłony na tramwajowej estakadzie
Spółka Tramwaj Fordon podpisała umowę na budowę osłon akustycznych na estakadzie w rejonie stacji Bydgoszcz Wschód. Zadanie do realizacji zgłosili i wybrali mieszkańcy osiedla Bydgoszcz Wschód w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.


Zadanie polegać będzie na montażu osłon po północnej stronie estakady. Konstrukcje ustawione zostaną na odcinku 152 metrów. Pomogą ograniczyć hałas, chociaż wcześniejsze badania nie wskazywały na przekroczenie norm. Podpisana został już umowa na montaż osłon. Wartość inwestycji to ponad 350 tysięcy złotych.  Wykonawca ma trzy miesiące na wykonanie prac. W czasie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim pomysł budowy konstrukcji w rejonie ul. Lewińskiego zyskał poparcie mieszkańców.

Estakada nad ulicami Lewińskiego, Inwalidów, Kamienną i północną nitką ul. Fordońskiej oraz stacją kolejową Bydgoszcz Wschód to jeden z najważniejszych elementów linii tramwajowej do Fordonu, która oddana została do użytku w 2016 roku. Konstrukcja o długości 545 metrów umożliwia też przejazd autobusom i pojazdom uprzywilejowanym. Znajdują się na niej również przystanki, co pozwala na wygodne przesiadki z tramwaju na pociąg. Obiekt wznosi się na 20 podporach. Częścią estakady jest przeszklone zadaszenie w kształcie tuby, które tworzą stalowe profile oraz hartowane szkło. Perony kolejowe stacji Bydgoszcz Wschód również zostały zadaszone, a komunikacje z nimi zapewniają schody oraz windy.