logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Odnowiona elewacja przy szpalerze klonów
Zakończył się remont wiekowej kamienicy przy ul. H. Sienkiewicza 36. Elewację zdobi oczyszczona czerwona cegła oraz eleganckie detale podkreślone jasnym kolorem. Uroku kamienicy dodają też coraz bardziej okazałe drzewa, którymi przed dekadą obsadzono ważną ulicę.


Kamienica powstała na planie prostokąta około 1908 roku. 3-kondygnacyjny budynek pełni funkcję mieszkalną. Elewacja frontowa jest bogato zdobiona. Na wysokości górnych kondygnacji dominuje czerwona licowana cegła, która stanowi tło dla wielu dobrze zachowanych, oryginalnych architektonicznych detali. Tworzą je między innymi pilastry, płyciny pod oknami, rozrzeźbione naczółki okienne, gzymsy, kartusze i płaskorzeźby umieszczone symetrycznie wokół środkowego okna na II piętrze. Warto również zwrócić uwagę, na nietypowy kształt i opaski wokół okien na nieużytkowym poddaszu. Parter jest boniowany. W jego centralnej części umieszczono przejazd bramny zwieńczony łukiem z ozdobną  głową. Prace zleciła wspólnota zarządzana przez ADM. Pochłonęły  one 140 tysięcy złotych.

W ostatnim czasie przy ul. H. Sienkiewicza zakończył się remont narożnej kamienicy z nr 44 u zbiegu z ul. Hetmańską. Przed rokiem wyremontowano natomiast bogato zdobiony niewielki budynek z nr 21. Przed dwoma laty prace konserwatorskie przy elewacji frontowej zakończyły się natomiast w kamienicy z numerem 49. Prace zlecały wspólnoty zarządzane przez ADM. Odrestaurowane budynki bardzo dobrze komponują się z odtworzoną aleją drzew. Zieleń wzdłuż śródmiejskich ulic odtwarzana jest  od 2002 roku. Ulicę H. Sienkiewicza od dekady zdobi szpaler klonów jesionolistnych.

Ulica Sienkiewicza została wytyczona wraz z całą tak zwaną dzielnicą kolejową w połowie XIX wieku. Wiązało się to z budową dworca kolejowego . W tej części Śródmieścia wokół placu Piastowskiego i pomiędzy ulicami Pomorską , Dworcową i Fredry zamieszkali przede wszystkim  pracownicy kolejowi, drobni urzędnicy, nauczyciele oraz robotnicy warsztatów kolejowych. Większość zabudowy pochodzi z lat 1870-1910. Ulica H. Sienkiewicza należy do jednych z dłuższych na terenie Śródmieścia. Ma długość 830 metrów. Najokazalsze budynki wieńczą skrzyżowania z innymi ulicami.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację wspierają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.