logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesne rozwiązania na nowym wiadukcie
Budowany wiadukt na ul. Wojska Polskiego będzie wyposażony w kilka innowacyjnych rozwiązań. Dzięki nim zredukowany zostanie hałas, nawierzchnie będą bardziej trwałe, a teren pod obiektem zyska oświetlanie boczne, które trudniej uszkodzić. W tym tygodniu gotowa ma być już cała stalowa płyta pomostu.


W tym tygodniu z zakładu wykonawcy z Radomska zostaną przywiezione i zamontowane ostatnie elementy konstrukcji stalowej. Są one znacznie cięższe niż wcześniej układane płyty, dlatego do ich montażu będzie wykorzystany ośmioosiowy dźwig samochodowy o udźwigu aż 500 ton. Prowadzone będą również prace na przyczółkach obiektu i przy montażu urządzeń dylatacyjnych.

Po wykonaniu tych robót Wykonawca rozpocznie prace przy montażu krawężników, odwodnienia i wylewaniu ciągu pieszo-rowerowego na obiekcie. Obiekt zyska kilka ciekawych  innowacyjnych rozwiązań:

  • Cichą dylatację, która ograniczy hałas o około 40%.
  • Fibrobeton na ciągu pieszo-rowerowym, który wydłuży trwałość nawierzchni pokrytych żywicami
  • Oprawy oświetlające ciągi pieszo-rowerowe pojawią się na filarach i będą oświetlać je z bocznej strony, co ograniczy ryzyko dewastacji.

Więcej informacji o zastosowanych technologiach znajduje się na stronie ZDMiKP.  

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już wiosną. Prace pochłoną ponad 22 mln zł. Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce. Decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od stycznia bieżącego roku oba wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więcej o tej inicjatywie znajduje się w tekście „WOŚP patronem ważnych wiaduktów”.