logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesna zajezdnia. Przetarg na modernizację ogłoszony. Raport nr 1
Wraz z wymianą tramwajowego taboru, niezbędna będzie rozbudowa zajezdni. Obiekt przy ul. Toruńskiej nie jest przystosowany do serwisu nowoczesnych składów. Dlatego zlecamy jego przebudowę. Inwestycja pomoże również ograniczyć hałas na bydgoskich ulicach.


- To strategiczna inwestycja dla rozwoju miasta – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Postawiliśmy na tramwaje, które są kosztownym, ale bardzo sprawnym i ekologicznym środkiem transportu. Zależy nam jednak nie tylko na nowych torowiskach, które docierają na kolejne osiedla. Równocześnie naszym celem jest całkowita wymiana taboru. Oprócz 10 zamówionych w ubiegłym roku „niskopodłogowców”, zamawialiśmy z początkiem tego roku kolejne 11 sztuk. Negocjujemy też pakiet obejmujący 19 następnych pojazdów. Wykorzystamy na ten cel pozyskane fundusze europejskie. Do obsługi tej nowoczesnej floty niezbędna jest też odpowiednia zajezdnia tramwajowa. Dlatego nie mogliśmy już dłużej czekać z jej modernizacją. To inwestycja w przyszłość transportu publicznego w Bydgoszczy – dodaje prezydent.

Istniejąca zajezdnia przy ul. Toruńskiej 278  została oddana do użytku w 1959 roku. Jest już częściowo wyeksploatowana i niedostosowana do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie konkurencyjności miasta, poprzez rozbudowę infrastruktury transportu publicznego w zakresie funkcjonalności, komfortu podróżowania, dostępności, dostosowania do potrzeb osób w każdym wieku itp. oraz umożliwienie pełnej obsługi tramwajów niskopodłogowych oraz wymiany na nową, wyeksploatowanej infrastruktury technicznej.

Duży zakres prac

Inwestycja obejmuje rozbiórkę budynków dyspozytorni z portiernią nr 1 oraz działu eksploatacji tramwajów nr 2, sieci trakcyjnej i torowisk, na miejscu których wybudowane zostaną nowoczesne budynki służb eksploatacyjnych, portierni oraz zasilania zajezdni tramwajowej, reprofilacji obręczy tramwajowych, myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem technologicznym oraz szeroko rozumiana infrastruktura techniczna związana z funkcjonowaniem zajezdni w tym m.in. nowy układ torowo-sieciowy oraz drogowy, parkingi, sieci i urządzenia systemu sterowania zwrotnicami, monitoring, kanalizacja i instalacje teletechniczne, instalacje elektryczne, trakcyjne, oświetlenia terenu, instalacje wodno-kanalizacyjne, w tym hydrantowe, instalacje i sieci c.o.

Warto podkreślić, że modernizacja i budowa infrastruktury technicznej, a w szczególności obiektu tokarki podtorowej, zapewniającej automatyzację procesów reprofilacji obręczy kół tramwajów, wpłynie na ograniczenie hałasu komunikacyjnego i drgań na trasach tramwajowych.

Tramwaje cały czas w ruchu

Podczas wykonywania robót budowlanych zapewnione zostanie ciągłe funkcjonowanie wszystkich obiektów zajezdni oraz przejezdność głównych szlaków komunikacyjnych, a  w szczególności umożliwione będzie wykonywanie zadań przewozowych na liniach tramwajowych. W tym celu wykonywanie robót budowlanych na obiektach oraz robót na torowiskach tramwajowych zostało podzielone na podzadania, aby nie sparaliżować pracy zajezdni i nie zaburzyć przewozów pasażerskich na liniach tramwajowych.

Przetarg ogłoszony

Szacowana wartość inwestycji to około 110 mln zł. Bydgoszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 65 mln zł ze środków centralnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Po rządowych cięciach w finansowaniu samorządów Bydgoszcz straciła możliwość rozpoczynania tak dużych inwestycji w oparciu o własne środki.  Wcześniej, na zlecenie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, została przygotowana dokumentacyjnie wraz z decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę. Obecne ogłoszony został przetarg na realizację prac budowlanych. Wstępnie zakłada się, że zajmą one po podpisaniu umowy około 26 miesięcy.

W kolejnym etapie modernizacji zajezdni planowane są przedsięwzięcia mające na celu redukcję negatywnego oddziaływania obiektu zajezdni na środowisko poprzez dostosowanie istniejących obiektów infrastruktury do współczesnych warunków technicznych, w tym spełnienie wymagań z zakresu izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i sieci ciepłowniczych, zastosowania energooszczędnych źródeł światła, a także do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Bydgoszcz postawiła na tramwaje

W ciągu ostatniej dekady Bydgoszcz zakupiła 33 nowe tramwaje. Obsługują one między innymi nowe torowiska do Fordonu, dworca kolejowego oraz wzdłuż ul. Kujawskiej. Intensywnie przygotowujemy się do dalszego wzmacniania tego środka transportu. Trwa budowa nowego mostu tramwajowego łączącego ulice Fordońską i Toruńską. Unijne środki na lata 2021-27 wykorzystamy m.in. na budowę nowej linii m.in. na Szwederowo. Trwają przygotowania do podpisania umowy na dokumentację projektową. Fundusze europejskie chcemy wykorzystać także na modernizację torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej od Kazimierza Wielkiego do zajezdni tramwajowej oraz modernizację pętli w Lesie Gdańskim.

Trochę historii

Zajezdnia przy ul. Toruńskiej została wybudowana w latach 1956-59. Rozwiązała problem postoju i  serwisu pojazdów sprowadzonych po wybudowaniu linii „Brda” w 1953 roku. Tymczasowo pełniła również rolę zajezdni autobusowej. W latach 80. XX wieku obiekt przebudowywano pod kątem dostarczanych do Bydgoszczy wagonów 805Na z „Konstalu”.