logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesna przychodnia na Wyżynach w budowie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rozbudowuje swoje obiekty na Wyżynach. Powstaje nowocześnie wyposażone Centrum Pomocy Psychologicznej. Uczelnia tworzy nową jednostkę badawczo-rozwojową dzięki wysokiemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej.


Przy ul. Leopolda Staffa powstaje wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt, w którym oprócz funkcji dydaktycznej i naukowej będą świadczone usługi w zakresie zdrowia. Budynek został zaprojektowany jako przychodnia spełniająca wymagania przepisów w zakresie usług leczniczych. Rozbudowa składa się z trzykondygnacyjnego nowego skrzydła oraz łącznika. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz urządzone zostaną sale, gabinety i laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt. W zakres zadania wchodzi również m.in. zagospodarowanie przyległego terenu, przebudowa parkingu, kanalizacji deszczowej i  oświetlenia.

Powstała już konstrukcja nowego obiektu. Wykonawca realizuje obecnie  szereg prac wewnątrz obiektu. Pracuje m.in. nad  instalacjami teletechniczną, wodno-kanalizacyjnyjną, centralnego ogrzewania i wentylacji. Zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym roku. Pochłonie ona 12,6 mln złotych. Dofinansowanie unijne to 85 % kosztów przedsięwzięcia.  Inwestycja powstaje w ramach projektu „Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej”.

Rozbudowa obiektu przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy, zajmowanego przez Wydział Psychologii UKW, ma pozwolić na znaczne poszerzenie oferty usług psychologicznych świadczonych obecnie przez Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej, a także rozwinięcie programów doskonalenia diagnozy i interwencji oraz kompetencji zawodowych w tym zakresie. Rozszerzenie zakresu usług komercyjnych świadczonych przez Centrum umożliwi doskonalenie dotychczasowych oraz tworzenie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych. Ponadto rozbudowa tego obiektu ma poprawić obecne warunki funkcjonowania i umożliwić rozszerzenie oferty Centrum Komunikacji Klinicznej.

Zdjęcia:  Materiały inwestora/UKW