logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesna pętla na Kapuściskach. Przygotowania na placu budowy. Raport nr 3
Rozpoczynają się prace przygotowawcze do modernizacji pętli na Kapuściskach. Wykonawca złożył też wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie wraz z zakupem taboru jest warta blisko 60 mln zł.


Umowa z wykonawcą prac projektowych i budowlanych została podpisana jesienią ubiegłego roku. Opracował on już projekt przebudowy pętli i odcinka torowiska od ul. Baczyńskiego do ul. Chemicznej. Częścią inwestycji jest też budowa ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Chemicznej. Zupełnie zmieni się wygląd pętli autobusowo-tramwajowej na której wydzielone zostaną trzy tory do zawracania oraz miejsce do postoju autobusów, które nie będą już blokowały żadnego pasa ruchu. Poprawi się  bezpieczeństwo  kierowców, rowerzystów i pieszych. Dzięki remontowi zostanie przebudowana sieć trakcyjna, a zwrotnice zostaną wyposażone w system sterowania radiowego. Proces przekładania zwrotnic będzie się odbywał automatycznie na podstawie sygnału wysyłanego z tramwaju do sterownika, po czym w zależności od trasy tramwaju, będzie następowała zmiana przełożenia zwrotnicy we właściwym kierunku na odpowiedni rozjazd.

Koszt prac budowlanych i projektowych to ponad 19 mln zł. Kolejne ok. 40 milionów to koszt zakupu 6 niskopodłogowych Swingów. Pięć z nich kursuje już po Bydgoszczy, a ostatni pojazd jest w trakcie odbiorów. Dofinansowane na całe zadanie pozyskaliśmy ze środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Obecnie trwają też niezbędne wycinki drzew kolidujących z rozbudowaną pętlą. Wykonawca złożył poza tym wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zatwierdzi ona nowe podziały geodezyjne, pozwoli przejąć niezbędne grunty i jednocześnie będzie stanowić pozwolenie na budowę. Prace budowlane będą prowadzone wiosną i latem.

Modernizacja pętli na Kapuściskach kapitalnie uzupełni też rozbudowę ul. Kujawskiej. Dzięki tej inwestycji niskopodłogowe tramwaje, które będą kursować nowym torowiskiem pomiędzy Zbożowym Rynkiem i rondem Kujawskim, będą mogły dojeżdżać również  na Kapuściska i tam zawracać.

Ważne liczby:
•    Długość torowiska przeznaczonego do przebudowy – 1755 m
•    Wartość projektu:59,5 mln zł
•    Dofinansowanie UE : 39,3 mln zł
•    Planowane zakończenie projektu  – lato  2018 roku