logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesna pętla na Kapuściskach. Czas na tory i rondo. Raport nr 7
Do końca lipca na pętli Kapuściska realizowane będą podstawowe prace związane z budową nowego ronda i układaniem nowego torowiska. W związku z tym od środy (13 czerwca) wszystkie autobusy będą zawracały na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Baczyńskiego.


Zakończył się etap prac związany  m.in. z przebudową najważniejszych elementów uzbrojenia podziemnego w tym ciepłociągu. W najbliższych tygodniach wykonawca będzie prowadził zasadnicze roboty związane z przebudową pętli tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Chemicznej, jak również prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania ul. Chemicznej z ul. Wojska Polskiego, gdzie powstanie rondo. Ten etap robót potrwa niespełna 2 miesiące. W związku z tym od środy (13 czerwca) wszystkie autobusy będą zawracały na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Baczyńskiego. Przypominamy również pasażerom, że na czas budowy tramwaje linii nr 7 skierowane zostały na Glinki, a linii nr 8 na Magnuszewską. W drodze do BPPT z utrudnieniami należy się liczyć  również na ul. Dziatkiewicza, gdzie budowane jest rondo na połączeniu z ul. Paciorkiewicza. Ulica Dziatkiewicza jest nieprzejezdna.

Po zakończeniu inwestycji na Kapuściskach zupełnie zmieni się wygląd pętli autobusowo-tramwajowej, na której wydzielone zostaną trzy tory do zawracania oraz miejsce do postoju autobusów, które nie będą już blokowały żadnego pasa ruchu. Poprawi się  bezpieczeństwo  kierowców, rowerzystów i pieszych. Dzięki remontowi zostanie przebudowana sieć trakcyjna, a zwrotnice zostaną wyposażone w system sterowania radiowego. Proces przekładania zwrotnic będzie się odbywał automatycznie na podstawie sygnału wysyłanego z tramwaju do sterownika, po czym w zależności od trasy tramwaju, będzie następowała zmiana przełożenia zwrotnicy we właściwym kierunku na odpowiedni rozjazd. Koszt prac budowlanych i projektowych to ponad 19 mln zł. Kolejne blisko 40 milionów to koszt zakupu 6 niskopodłogowych Swingów. Wszystkie zostały już dostarczone.

Ważne liczby:
•    Długość torowiska przeznaczonego do przebudowy – 1755 m
•    Wartość projektu: 60  mln zł
•    Dofinansowanie UE: 39,3 mln zł