logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe ścieżki w cieniu starych drzew
Zakończyliśmy budowę nowych ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów Kanału Bydgoskiego, pomiędzy Osową Górą i Flisami, a także po stronie Miedzynia. To duży, ponadosiedlowy projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Dzięki kilku niestandardowym rozwiązaniom zachowaliśmy wiele kilkudziesięcioletnich drzew. Dosadziliśmy też wiele nowych roślin.


Zakończyły się prace nad Kanałem Bydgoskim. Ich zakres obejmował  budowę odcinków ścieżek o mineralnej nawierzchni po obu stronach Kanału Bydgoskiego. Po stronie północnej powstanie nowy fragment ścieżki o długości około 500 metrów od parku (na wysokości ul. Wodnej) do ul. Mińskiej (na wysokości posesji nr 90).

Z kolei po stronie Miedzynia zbudowany został ponad 700-metrowy odcinek ścieżki pomiędzy ulicami Krośnieńską i Plażową oraz 300-metrowy odcinek w rejonie kładki. Nowe alejki zapewniają  bezpieczny przejazd rowerzystom i zachęcają do odpoczynku nad brzegiem Kanału Bydgoskiego.
Inwestycja obejmował również stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez m.in. montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej.

Warto podkreślić, że trasa została wytyczona w taki sposób, by w minimalnym stopniu ingerować w drzewostan. Część drzew udało się ominąć dzięki pomostom. Na etapie projektu korygowane były też łuki.

Realizacja tej inwestycji została połączona z dosadzeniem nad brzegami Kanału Bydgoskiego ponad 100 nowych drzew (lip, brzóz, jabłoni, śliw, ozdobnych,  oraz 250 krzewów (tawuły, berberysy, rokitniki, tarniny). Sąsiedni odcinek ścieżki spacerowej na Miedzyniu pomiędzy Świdnicką i Krośnieńską wybudowany został w poprzednich latach. W ten sposób powstała wygodna trasa o długości około 1 kilometra wzdłuż południowego brzegu Kanału Bydgoskiego. Koszt prac na obu brzegach Kanału Bydgoskiego to 1,8 mln zł.

Warto wiedzieć

Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2024 roku 16 mln zł. Z wynikami głosowania ostatniej edycji BBO można zapoznać się na stronie www.bdgbo.pl.