logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty. Palowanie pod nową przeprawę. Raport nr 10
Rozpoczyna się kolejny etap prac przy budowie nowych mostów. Zrealizowany został duży zakres robót przy kanalizacji deszczowej. Teraz czas na palowanie, czyli ważne prace związane z fundamentami konstrukcji nad Brdą. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.


W ostatnich tygodniach wykonawca realizował przede wszystkim prace związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej po północnej stronie ulicy Fordońskiej. Ułożonych zostało kilkaset metrów nowych rur, osadzano nowe studnie. Te prace są jeszcze kontynuowane. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem fundamentów pod słupy trakcyjne.

W obrębie nowych mostów przeprowadzono prace związane z niezbędnymi wymianami gruntu oraz zabezpieczeniem skarp istniejącego obiektu drogowego. Przełożono też sieci, które kolidowały z budową nowych przepraw. m.in. przebudowano gazociąg.

Wykonawca rozpoczął teraz proces palowania, czyli prace związane z fundamentami, na których oprą się przyczółki i podpory nowych mostów.

Gotowe pale w przygotowane wcześniej otwory wbija  palownica. Żelbetowe konstrukcje mają długość kilkunastu metrów. Wbito już 55 takich słupów.

Na palach wykonane zostaną przyczółki oraz 4 podpory pośrednie. Nowe przeprawy będą składały się łącznie z 5 przęseł. Kolejnym etapem prac mostowych będzie wykonanie ustroju nośnego, czyli płyt obu mostów. Wykonawca przygotowuje się również do modernizacji istniejącego torowiska na ul. Perłowej.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Tylko prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych. 48 mln zł to dofinansowanie unijne.

Inwestycja została uruchomiana po zakończeniu kilku innych dużych zadań: zakończonej rozbudowie ulicy Kujawskiej oraz budowie systemu buspasów. Te zadania również zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wszystkie tego typu projekty musimy zakończyć i rozliczyć do końca 2023 roku.