logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty nad Brdą. Umowa z wykonawcą podpisana. Raport nr 6
W poniedziałek (5 lipca) podpisana została umowa z firmą Trakcja na budowę nowych mostów nad Brdą łączących ulicę Fordońską z ul. Toruńską. Zadanie obejmuje również modernizację węzła tramwajowego przy ul. Perłowej. Jeszcze lepiej skomunikujemy Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami i terenami inwestycyjnymi z wykorzystaniem tramwajów. Powstaną też nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe. To kolejna inwestycja wzmacniająca transport publiczny.


- Kontynuujemy rozbudowę ważnych arterii – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Wybraliśmy zadania, które wiążą się z istotnym wzmocnieniem transportu publicznego. Za nami już zakończone prace na Kujawskiej, buspasach. Wszystkie tego typu projekty poddajemy konsultacjom społecznym. W przypadku tej tramwajowej inwestycji mieszkańcy decydowali nawet o lokalizacji. Zawsze przy tak dużych projektach uwzględniamy też potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Dlatego równocześnie dobudujemy brakujący drugi most drogowy z chodnikami i drogą rowerową. Konstrukcja uwzględnia też zejście w kierunku Brdy, gdzie docelowo powstaną bulwary.

Za prace odpowiadać będzie firma Trakcja S.A, która w trakcie przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zbuduje ona nowe mosty i przebuduje przyległą infrastrukturę za kwotę 154 mln zł. Zakończenie prac planowane jest jesienią 2023 roku.

Solidne konstrukcje

Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Most tramwajowy o długości ponad 250 metrów, będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodowa. Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł. Na moście tramwajowym wykonane zostaną niewielkie kapy chodnikowe, na których instalowane będą bariery.

Podobną konstrukcję będzie miała przeprawa dla samochodów jadących z Kapuścisk w stronę Bartodziejów (też 5 przęseł i konstrukcja zespolona stalowo-żelbetowa). Na jezdni wytyczone zostaną dwa pasy ruchu. Po stronie wschodniej zarezerwowano miejsce pod chodnik dla pieszych i drogę rowerową. Most będzie wyposażony w oświetlenie na słupach. Jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego oddzieli bariera sprężysta.

Jezdnia na istniejącym moście Kazimierza Wielkiego po zakończeniu inwestycji będzie prowadzić ruch wyłącznie w kierunku Kapuścisk.

Deszczówka nie trafi bezpośrednio do rzeki. Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni zostaną przechwycone przez żeliwne wpusty mostowe. Następnie woda będzie odprowadzana do dwóch kolektorów zbiorczych zlokalizowanych pod płytą pomostu przechodzących przez przyczółki. Kolektory zostaną przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Pod mostami od strony Bartodziejów powstanie też droga wewnętrzna i fragment ciągu pieszo-rowerowego prowadzące do planowanych bulwarów na lewym brzegu Brdy.

Dużo zmian wokół Perłowej

Wraz z budową nowych mostów pomiędzy ulicami Fordońską i Toruńską (w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego) wiele zmian czeka też węzeł tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Perłowej. To również element tej dużej inwestycji. Na odcinku ok. 600 metrów linii dwutorowej wzdłuż ul. Perłowej zmodernizowane zostanie torowisko biegnące w kierunku węzła Szarych Szeregów. Wymieniona zostanie jego podbudowa, tory i słupy trakcyjne. Przebudowane będzie również skrzyżowanie z ulicą Toruńską. Wokół niego powstaną między innymi nowe drogi rowerowe. Odnowione zostaną nawierzchnie chodników. Ważnym elementem zmian będzie modernizacja peronów przystankowych. Przystanki w ciągu ul. Toruńskiej zostaną przesunięte za rozjazdy tramwajowe, co ułatwi przesiadki.
 
Nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię otrzyma odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojną do skrzyżowania z Perłową. Wyposażony zostanie on w energooszczędne oświetlenie. Ruchem tak jak obecnie kierować będzie sygnalizacja świetlna. Poza tym przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

Mosty w liczbach:

  • Długość

    • Tramwajowy – 255m
    • Samochodowy z ciągiem pieszo-rowerowym – 253 m

  • Szerokość jezdni – 7m
  • Szerokość chodnika i drogi rowerowej – 4,5 m