logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty nad Brdą. Prace w toku. Raport nr 9
Zmieniona organizacja ruchu pozwoliła wykonawcy rozpocząć szereg prac przy budowie nowych mostów i przebudowie przyległych skrzyżowań. W ostatnich dniach zdemontowane zostało dotychczasowe torowisko. Teraz ruszają prace przy rozbiórce nawierzchni północnej jezdni ul. Fordońskiej. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z placu budowy.


Prace przygotowawcze rozpoczęły się już w sierpniu. Przygotowano zaplecze budowy, drogi tymczasowe i zamontowano rozjazdy nakładkowe na torowisku wzdłuż ul. Fordońskiej. Ruchem tramwajowym sterują sygnaliści. Wykonawca przygotowuje się do uruchomienia sygnalizacji świetlnej.  Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu pozwoliło firmie Trakcja SA rozpocząć główne prace budowlane. Wykonawca zdemontował już torowisko i sieć trakcyjną po północnej stronie ul. Fordońskiej. Trwa rozbiórka przejazdów oraz peronów przystankowych i oznakowania. W tygodniu prowadzone były prace związane z wybieraniem tłucznia z podtorza oraz rozbiórką krawężników. Nowe jezdnie i torowiska będą nieco przesunięte względem istniejących, by zapewnić bezpieczny przejazd i odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.

W pierwszej fazie prac wykonawca skupia się między innymi na przebudowie uzbrojenia znajdującego się pod planowanymi nowymi jezdniami i torowiskami. Trwają przygotowania do przełożenia ciepłociągu i przebudowy węzła cieplnego w sąsiedztwie stacji paliw. Rozpoczęła się też rozbiórka nawierzchni z północnej jezdni ul. Fordońskiej. Trwa usuwane kolizji z infrastrukturą energetyczną i teletechniczną w sąsiedztwie zabudowań komisariatu policji.

Prowadzone są  również przygotowania do montażu platform roboczych pod palowanie przyczółków i podpór nowych mostów.

Nowe przeprawy będą składały się z 5 przęseł. Oprą się na przyczółkach i 3 podporach pośrednich.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych. Inwestycja została uruchomiana po zakończeniu kilku innych dużych zadań: zakończonej rozbudowie ulicy Kujawskiej oraz budowie systemu buspasów. Te zadania również zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wszystkie tego typu projekty musimy zakończyć i rozliczyć do końca 2023 roku.