logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty nad Brdą. Pierwsze zmiany w ruchu. Raport nr 8
Od środy (25 sierpnia) wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów wprowadza pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Umożliwią one m.in. rozpoczęcie prac przy montażu rozjazdów nakładkowych. Pozwolą one w trakcie ważnej inwestycji zachować ciągłość ruchu tramwajowego wzdłuż ul. Fordońskiej.


Zmiany oznaczają przede wszystkim zawężenia pasów ruchu na dojazdach do skrzyżowania ulicy Fordońskiej z Łęczycką i Kazimierza Wielkiego. Zakres pierwszych prac obejmuje m.in.

  • wyłączenie z ruchu wewnętrznego pasa na wjeździe w ul. K Wielkiego. W związku z powyższym konieczne jest również zamknięcie pasów ruchu: na wlocie ul. Fordońskiej (od Fordonu) skrajnego pasa ruchu w lewo, na wlocie ul. Łęczyckiej środkowego pasa na wprost.
  • miejscowe zwężenia jezdni ulicy Fordońskiej od ul. Kijowskiej do ul. Iławskiej
  • zamknięcie wlotu na stacje paliw (wjazd na stację Shell od strony północnej),
  • lokalne wygrodzenia w chodnika w miejscu robót

Wprowadzenie powyższych zmian na jezdniach, umożliwi firmie Trakcja SA od 30 sierpnia montaż płyt betonowych w torowisku ul. Fordońskiej( na wysokości ul. Sobieszewskiej od strony centrum i ul. Iławskiej od strony Fordonu ), na których ułożone zostaną rozjazdy nakładkowe. Prace przy montażu płyt w torowisku będą wykonywane w godzinach nocnych i nie będą kolidować z ruchem tramwajowym oraz kołowym.

Rozjazdy nakładkowe pozwolą zachować ciągłość ruchu tramwajowego na ul. Fordońskiej pomimo prowadzonych robót przy budowie nowych mostów i dróg dojazdowych do obiektu. Tramwaje na tym odcinku będą poruszały się wahadłowo po jednym torze od 6 września.

W związku z prowadzeniem robót przy torowisku od piątku 3 września (godz. 18.00) do niedzieli 6 września (godzin nocnych) nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów. Tramwaje z Fordonu będą kursować do pętli Wyścigowa a od strony centrum do pętli Bałtycka. Pomiędzy ul. Bałtycką a Wyścigową uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Największa inwestycja mostowa w Bydgoszczy

Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe (tramwajowy i drogowy) zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Powstaną też nowe chodniki i drogi rowerowe. Zadanie obejmuje również modernizację węzła tramwajowego przy ul. Perłowej. Jeszcze lepiej skomunikujemy Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami i terenami inwestycyjnymi. To kolejna inwestycja w Bydgoszczy wzmacniająca transport publiczny.

Mosty w liczbach:

  • Długość – ok. – 255m
  • Szerokość jezdni – 7m
  • Szerokość chodnika i drogi rowerowej – 4,5 m
  • Wartość prac budowlanych – 154 mln zł