logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe Mosty. Drogowy pomost w segmentach. Raport nr 23
Do Bydgoszczy przyjechały segmenty nowego mostu drogowego, które wkrótce zmontowane zostaną na wykonanych wcześniej filarach i podporach. Wcześniej zmontowano konstrukcję mostu tramwajowego. Jednocześnie wykonawca robót firma Trakcja SA wdraża nową organizację ruchu, która umożliwić ma kolejny etap inwestycji – rozbudowę skrzyżowania ulic Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.


Most drogowy, którego pierwsze elementy przyjechały do Bydgoszczy będzie miał łączną długość 253 metrów. Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł. Na jezdni wytyczone zostaną dwa pasy ruchu (każdy o szerokości 3,5m).

Po stronie wschodniej zarezerwowano miejsce pod szeroki ciąg pieszo-rowerowy (5,5 m). Most będzie wyposażony w oświetlenie na słupach. Jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego oddzieli bariera sprężysta.

Pierwsze segmenty pomostu zwożone są już na plac budowy. W pierwszej kolejności wykonawca musi je połączyć, a następnie nasunąć je na wybudowane w ubiegłym roku filary i przyczółki.

Tymczasowa organizacja ruchu

Firma Trakcja SA  z początkiem tygodnia zaczęła też wdrażać tymczasową organizację ruchu. Część zmian została już wdrożona. Najważniejsze zmiany w układzie drogowym:

  • skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot północny: ruch kołowy poprowadzony objazdem na ul. Toruńskiej wzdłuż torowiska tramwajowego, aż do tymczasowego ronda,
  • skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/ Toruńska- wlot południowy: możliwa relacja „w prawo" w ul. Toruńską (brak przejazdu kołowego przez torowisko),
  • skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot zachodni: odcinek ul. Toruńskiej będzie służył tylko jako dojazd do prywatnych posesji - możliwy dojazd tylko do posesji.
  • skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot wschodni: możliwa relacja „w lewo" w ul. Kazimierza Wielkiego (brak przejazdu kołowego przez torowisko),
  • wprowadzenie tymczasowego rond na wysokości skrzyżowania Toruńska/ Nowotoruńska
  • wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Nowotoruńska/Kazimierza Wielkiego/L. Kaczyńskiego i utworzenie tymczasowego ronda (zacznie funkcjonować ono w czwartek).

Warto wiedzieć

W ostatnich tygodniach ZDMiKP prowadził z wykonawcą – firmą Trakcja S.A. rozmowy na temat konieczności zintensyfikowania prac. Wykonawca zadeklarował na nich zwiększenie tempa robót i rozpoczęcie kolejnych etapów zadania. Inwestycja o wartości ponad 153 mln  finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych (ponad 50 mln zł). W styczniu wykonawca rozpoczął m.in. przebudowę południowego torowiska i jezdni na ul. Fordońskiej. Odbyły się też próbne przejazdy po przebudowanym torowisku na ul. Perłowej. Zostanie ono uruchomione po przebudowie rozjazdów na styku z ul. Toruńską.