logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowa zabudowa, dawna forma i wieki historii
Zaczynają się pierwsze prace remontowe przy dachu zabudowań przy ul. Pod Blankami 6. Budynki liczą niespełna 30 lat, jednak część konstrukcji oparta jest na fundamentach m.in. zabytkowych murów miejskich. W pracach pomoże miejska dotacja konserwatorska.


W miejscu obecnej zabudowy z nr 6 z początkiem XIX wieku wzniesiona została kamienica mieszkalna. Zbudowano ją na planie zbliżonym do prostokąta. W 1867 roku obiekt zaadaptowano na fabrykę musztardy a w okresie międzywojennym na wytwórnię octu. Dokładnie na obrysie murów tego obiektu i z zachowaniem formy i bryły dawnej kamienicy powstał obecny dom mieszkalno-handlowy. Charakterystycznym elementem obecnej zabudowy jest mansardowy dach z lukarnami, wystawkami i świetlikami. W wystroju elewacji zastosowano rozwiązania nawiązujące do Starego Miasta, wprowadzając takie elementy jak klinkierowa cegła, pozorny szachulec, gzyms pod linią dachu czy stylowa metaloplastyka.

Budynek wraz z sąsiednim z numerem 6A, który częściowo opiera się na dawnych fundamentach murów miejskich wznoszonych od początku XV wieku, tworzy spójną całość.

Naprawa dachu w budynku posadowionym w sąsiedztwie miejskich fortyfikacji pochłonie około 20 tysięcy złotych. 9 tysięcy złotych to kwota miejskiej dotacji.

Trochę historii

Ulica Pod Blankami została wytyczona w połowie XIV wieku podczas kształtowania bydgoskiego miasta lokacyjnego. Stanowiła zaplecze posesji stojących przy ulicy Długiej, umożliwiając dowóz zaopatrzenia. Przy ulicy lokalizowano stajnie, budynki o charakterze gospodarczym i produkcyjnym, a z czasem i mieszkalnym, zapewniające należyte funkcjonowanie zlokalizowanych od strony ul. Długiej mieszkalnych budynków reprezentacyjnych. Ulica bezpośrednio sąsiadowała z murem miejskim oraz miejską fosą. W latach 1884-1939 przy skrzyżowaniu z ul. Jana Kazimierza istniała okazała synagoga. O jej istnieniu od 2012 roku przypomina pamiątkowy głaz z tablicą. W ostatnich latach realizowane były również prace konserwatorskie przy samych murach. Dzięki pozyskanym funduszom europejskim realizowaliśmy program obejmujący m.in. niezbędne badania, usunięcie roślinności porastającej mury, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w cegle i spoinach, stabilizację spękań, wymianę najbardziej zniszczonych cegieł, wzmocnienie oryginalnych materiałów i scalenie kolorystyczne. Miejska dotacja pomogła natomiast prowadzić konserwatorskie prace przy remoncie dachu i elewacji kamienicy vis a vis z numerem 17. Jeszcze tej jesieni rozpocznie się restylizacja ulicy Pod Blankami. Zyska ona m.in. nową kamienną nawierzchnię,  chodniki z płyt, stylowe oświetlenie. Więcej informacji o tej inwestycji znajduje się TUTAJ.

Warto wiedzieć

W tym roku na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków przeznaczyliśmy pół miliona złotych. Pozwolą one dofinansować 7 zadań o łącznej wartości ponad miliona złotych. Równocześnie miasto występuje o wszystkie możliwe środki centralne na tego typu zadania.