logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowa kładka na Jachcicach coraz bliżej
Trwa budowa nowej estakady ciepłowniczej z kładką pieszo-rowerową, która połączy Czyżkówko i Jachcice na wysokości ul. Jednostronnej i Świekatowskiej. W czwartek, 17 października br. planowane jest posadowienie około 100-tonowej konstrukcji nośnej estakady.


Głównym celem inwestycji realizowanej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest budowa sieci ciepłowniczej łączącej system ciepłowniczy w centrum z siecią ciepłowni Osowa Góra. Nowy obiekt zaprojektowano pomiędzy ulicami Jednostronną i Świekatowską. Będzie liczył około 60-metrów długości i ponad 8-metrów szerokości. Jednocześnie dobudowane będą ciągi pieszo-rowerowe zapewniające dojście do niego od strony Czyżkówka i Jachcic. Na realizację zadania KPEC pozyskało fundusze europejskie z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Jesienią 2018 roku wyłoniono wykonawcę, który podjął się realizacji inwestycji o wartości 7 mln zł w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wiosną br. rozpoczęto prace. Budowę prowadzono równolegle: w zakładzie konstrukcji stalowych wykonawcy oraz na placu budowy umacniając brzegi i budując przyczółki kładki. Umocnienia i sama konstrukcja kładki są już gotowe. Jej montaż został zaplanowany na czwartek, 17 października. Około 100-tonowa konstrukcja nośnej estakady połączy oba brzegi Brdy, do jego montażu zostanie wykorzystany ciężki sprzęt o udźwigu 600 ton. Następnym etapem prac będzie montaż sieci ciepłowniczej. Zakończenie całej inwestycji i otwarcie kładki zaplanowano w pierwszym półroczu przyszłego roku.

Warto wiedzieć:
Kładka, na której znajdzie się ciepłociąg jest elementem większej inwestycji obejmującej budowę sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. Celem przedsięwzięcia jest eliminacja zanieczyszczenia powietrza, co wpisuje się w misję programu KPEC „Ciepło bez smogu”. Inwestycja pozwoli także na przyłączenie nowych odbiorców oraz docelowo złączenie wyspowego systemu ciepłowniczego Osowej Góry z miejskim systemem ciepłowniczym. Budowa całego odcinka sieci planowana jest w latach 2018-2022, a długość sieci łączącej Elektrociepłownię przy ul. Żeglarskiej z siecią na Osowej Górze wyniesie około 8,5 kilometra.