logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nasz park przemysłowo-technologiczny ma już 15 lat!
W tym roku Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny będzie obchodził 15 urodziny. Największych inwestorów udało się pozyskać w ciągu ostatniej dekady. Kluczem do sukcesu była rozbudowa infrastruktury i profesjonalna obsługa największych firm, które zdecydowały się lokować swój Biznes w Bydgoszczy.


- Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny to gospodarcze serce Metropolii Bydgoszcz – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. –Na jego terenie udało się nam stworzyć 4 tysiące nowoczesnych miejsc pracy. Funkcjonuje w nim ponad 140 firm. Cały czas pozyskujemy kolejnych inwestorów. To jeden z filarów gospodarczego sukcesu miasta. Warto pamiętać, ze inwestorzy stworzyli nie tylko miejsca pracy. Te firmy istotnie zasilają też budżet miasta, często angażują się we wspólne przedsięwzięcia, wspierają bydgoskie organizacje.

 

 

Trudne początki

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny powstał w 2005 roku. Spółka zarządzała terenem, który nie przypominał nowoczesnego parku dla inwestorów. Były to przede wszystkim tereny leśne i nieużytki z opuszczonymi nieruchomościami przypominającymi schrony. Brak dobrych dróg dojazdowych i infrastruktury był największym wyzwaniem.

- Początki funkcjonowania nie były łatwe – mówi prezes BPPT, Andrzej Półgrabski. – W 2010 roku na jego terenie, mimo obecności około 40 podmiotów zatrudnionych było dopiero 500 osób. Podejmowano liczne starania i długoterminowe wyzwania oczekując satysfakcjonujących rezultatów. Dzięki determinacji całego zespołu, stopniowemu zdobywaniu zaufania przedsiębiorców, ciągłemu poszerzaniu usług i systematycznie realizowanym inwestycjom nasz park urósł do jednego z największych parków przemysłowo technologicznych w Polsce.  

Kluczowe inwestycje

Kluczowe dla rozwoju BPPT były inwestycje zrealizowane przy dużym dofinansowaniu unijnym. W latach 2010-12 zbudowano nowe drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ostatniej dekadzie powstały też nowoczesne budynki z przestrzeniami dla przedsiębiorców: Idea Przestrzeń Biznesu oraz Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze. Trwają inwestycje związane między innymi z budową centrum demonstracyjnego. Opiekę nad dziećmi osobom zatrudnionym w parku ułatwić ma też nowoczesne przedszkole. BPPT przygotowuje pod inwestycje kolejne działki oraz wspólnie z miastem planuje jeszcze lepiej skomunikować ten obszar z najważniejszymi trasami.

Profesjonalna obsługa inwestorów

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 286 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Teren BPPT objęty jest możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenia na działalność na tym terenie posiada siedmiu inwestorów, a z kolejnymi prowadzone są negocjacje. Przedsiębiorcom działającym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych i/lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia.

Ważne daty

•         2004 uchwała o powołaniu spółki Bydgoski Park Przemysłowy

•         2005 spółka zyskuje osobowość prawną, przejmuje część terenów będących własnością byłych zakładów chemicznych

•         2009 część terenów włączonych do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

•         2010 w parku działa 40 podmiotów zatrudniających około 500 osób

•         2012 zakończenie rozbudowy infrastruktury drogowo-technicznej

•         2015-6  oddanie do użytku budynku Idea – Przestrzeń Biznesu oraz Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego

•         2019 – rozpoczęcie budowy  centrum demonstracyjnego

   2020 – w parku działa ponad 140 firm zatrudniających 4000 osób