logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Narożna kamienica w remoncie
Elegancki wygląd odzyskuje narożna kamienica przy skrzyżowaniu ulic B. Chrobrego i H. Sienkiewicza. Wcześniej odnowiono szereg innych budynków w tej części miasta.


Narożny  budynek z numerem 22 przypisany jest do ulicy H. Sienkiewicza. Powstał około 1897 roku. Liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Zbudowano go na planie zbliżonym do litery „C”. Charakterystycznym elementem jest ścięty narożnik, w którym pierwotnie na parterze ulokowano wejście do sklepu. To popularne rozwiązanie stosowane w wielu budynkach wznoszonych na przełomie XIX i XX wieku w Bydgoszczy. W ten sposób wiele skrzyżowań zyskiwało formę niewielkich placów, gdzie skupiało się życie mieszkańców. W takich miejscach urządzano sklepy, kawiarnie, restauracje oraz inne lokale usługowe. Parter kamienicy jest boniowany, a okna zdobią obramienia i naczółki, Część  kondygnacji rozdzielają gzymsy. Obecnie trwa remont elewacji frontowych. Zleciała go wspólnota funkcjonująca w budynku, zarządzana przez ADM. Zakończenie prac o wartości 214 tysięcy złotych planowane jest jeszcze w tym roku.

Przy ul. B. Chrobrego w ostatnich latach  wyremontowanych zostało znacznie więcej obiektów, między innymi pozostałe 3 kamienice wokół skrzyżowania. Prowadzone są także prace w innych budynkach między innymi przy ul. Bolesława Chrobrego 15.

W przywróceniu estetycznego wyglądu ul. Chrobrego pomogły również działania miasta. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski przebudowano chodniki oraz dosadzono szpaler drzew. Ulica objęta została też miejskim monitoringiem.  Zamontowano też lepiej widoczne oznakowanie oraz słupki wygrodzeniowe w rejonie przejść dla pieszych. Cześć remontów wspierały miejskie dotacje.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.