logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nabrzeża Brdy. Rządowe środki niewystarczające na bulwary. Raport nr 7
Ze względu na rosnące koszty i ograniczone środki centralne Miasto Bydgoszcz musi ograniczyć zakres planowanej rewitalizacji bulwarów na lewym brzegu Brdy. Miasto zwróciło się również do Wód Polskich, które zgodnie z prawem zarządzają nabrzeżami o współfinansowanie kolejnych etapów inwestycji, na które czekają bydgoszczanie.


W powtórzonym przetargu na rewitalizację bulwarów od ul. Krakowskiej do mostu Kazimierza Wielkiego wpłynęła tylko 1 oferta wyceniona na 92 mln zł. Centralne dofinansowanie, które miało zabezpieczyć większość kosztów pozostało tymczasem na poziomie 30 mln zł. Nie pozwala to po rządowych cięciach w  finansowaniu samorządów na rozstrzygnięcie przetargu. Został on po unieważniony.

- Podjęliśmy decyzję o zmianie zakresu realizacji zadania – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - O taką możliwość apelowaliśmy już wcześniej wskazując na szereg słabych stron rządowego programu oraz niewystarczające środki w czasie gwałtownie rosnących cen. W przypadku zgody Premiera w kolejnym przetargu zlecimy mniejszy zakres. Skupimy się na odcinku od ul. Krakowskiej do Żabiej oraz rewitalizacji Wyspy Świętej Barbary. Równocześnie złożymy wniosek do Wód Polskich, które odpowiadają za umocnienia brzegów Brdy  o finansowanie części inwestycji na odcinku od Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego. Wówczas Miasto Bydgoszcz uzupełni taką inwestycję m.in. o ścieżkę pieszo-rowerową.

W trakcie konferencji wiceprezydent Bydgoszczy zwrócił uwagę, że za stan nabrzeży odpowiadają Wody Polskie. Wcześniej dzięki stabilnym dochodom Miasto mogło realizować szereg inwestycji również na terenach zarządzanych prze tę instytucję. Do tej pory tylko na umacnianie nabrzeży Miasto przeznaczyło 23,5 mln zł, w części z budżetu miasta, a w części z Unii Europejskiej. Trwają również prace o wartości ponad 8 mln na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej, na które wykorzystujemy dofinansowanie europejskie. Wartość inwestycji towarzyszących umacnianiu nabrzeży(m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne, restylizacja mostów) jest kilkukrotnie większa. Po rządowych cięciach w finansowaniu samorządów Bydgoszcz podobnie jak szereg innych miast straciła możliwość rozpoczynania dużych zadań inwestycyjnych bez zewnętrznego wsparcia.

W trakcie budowy nowych mostów Kazimierza Wielkiego (łączących ulicę Fordońską i Toruńską) wybudowane zostaną również drogi rowerowe i chodniki łączące je bulwarami. Z postępami prac na odcinku most Bernardyński – Urocza można zapoznać się w „Raporcie nr 6”.

Prezentacja z konferencji: TUTAJ