logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Na tramwajowe przystanki bez barier
Przygotowujemy się do likwidacji kolejnych barier architektonicznych przy ważnych węzłach komunikacyjnych. Zamawiamy dokumentację związaną z poprawą dostępności przystanków na Wyżynach przy kładce. To zmiana postulowana przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych o nowej siatce połączeń. Wcześniej podobne prace projektowe zlecone zostały przy rondzie Jagiellonów.


Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku. Konstrukcja umożliwia pieszym dojście na przystanki tramwajowe oraz przekraczanie ruchliwych  jezdni. Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów. Dodatkowo od ubiegłego roku wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych przystanki na Wyżynach stały się popularnym miejscem przesiadek. Również w trakcie konsultacji społecznych o nowej siatce połączeń mieszkańcy często wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tych przystanków. Dlatego zlecamy przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność tego miejsca oraz zadbać o potrzeby wszystkich użytkowników ruchu.

W pierwszej kolejności uruchomiliśmy postępowanie na przygotowanie wstępnej koncepcji dla trzech wariantów przebudowy ulicy Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych, wykonanie analizy wielokryterialnej oraz przygotowanie ostatecznej koncepcji wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego wariantu przebudowy. Umożliwi to w w przyszłych latach zlecenie realizacji inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Prace nad dokumentacją zostaną sfinalizowane w przyszłym roku.

Jakie warianty?

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania trzech wariantów:

  • Wariant 1 - Wykorzystanie istniejącej kładki i dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. W tym wariancie przewiduje się również remont kładki i poprawę jej walorów użytkowych.
  • Wariant 2 - Rozebranie istniejącej kładki oraz budowa nowej kładki w miejscu kładki istniejącej lub w pobliżu. Wariant musi zakładać możliwość przemieszczenia się na drugą stronę ulicy dla pieszych, rowerzystów oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.
  • Wariant 3 - Rozebranie istniejącej kładki oraz wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w poziomie jezedni. Wariant ten musi uwzględniać włączenie projektowanej sygnalizacji świetlnej do systemu ITS oraz koordynację pracy z sąsiednimi skrzyżowaniami pracującymi w tym systemie.

Jak to zbudowano?

Kładka na ul. Wojska Polskiego powstała wraz z torowiskiem tramwajowym pomiędzy Wyżynami i ul. Karpacką w 1984 roku. Zaprojektowaną ją w 1981 roku. Wówczas miejską infrastrukturą planowano w zupełnie inny sposób. Nie uwzględniano potrzeb rowerzystów, osób z niepełnosprawnościami, a ulice podporządkowano ruchowi samochodowemu. Stąd część typowo miejskich ulic przypominała drogi z ruchem przyspieszonym. Kładka na Wyżynach jest konstrukcją stalową z przęsłami o dwóch dźwigarach i płycie ortotropowej w układzie ciągłym czteroprzęsłowym z przewieszeniami zakończonymi schodami stalowymi. Do kładki dostawione są zestawy schodów wielobiegowych stalowych: dwa na perony tramwajowe i jeden na przystanek autobusowy w rejonie ul. Wojska Polskiego. Nawierzchnia na przęsłach i schodach z asfaltu. Podpory wykonano w postaci słupów stalowych.

Projektanci pracują nad rondem Jagiellonów

Latem zlecone zostały natomiast podobne prace projektowe dotyczące ronda Jagiellonów. Przygotowujemy się do zmian, które również umożliwią  dostosowanie węzła do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Więcej informacji znajduje się w tekście „Rondo Jagiellonów - po nowemu