logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja wiaduktu. Pomost z doskonałą nawierzchnią. Raport nr 13
Rozpoczęło się układanie nawierzchni na nowym, zachodnim wiadukcie J. Nowaka-Jeziorańskiego. To już jeden z ostatnich etapów prac na ważnym obiekcie nad kolejową magistralą. Wykonawca zakłada, że pod koniec lata udostępni go kierowcom. Nowa konstrukcja, podobnie jak wcześniej przebudowany sąsiedni obiekt po stronie Bartodziejów, zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom: kierowcom, rowerzystom i pieszym. Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć.


Budowa nowego wiaduktu, w miejscu starego obiektu rozpoczęła się w ubiegłym roku. Część prac czasowo wstrzymano ze względu na dodatkowe transporty kolejowe. Wykonawca jednak wyjątkowo sprawnie realizuje cały zakres prac, co pozwoli zakończyć skomplikowane przedsięwzięcie w tym roku. Jeszcze tego lata obiekt ma zyskać przejezdność.

Obecnie wykonywane są nawierzchnie. Układany jest asfalt lany gwarantujący najlepszą jakość nowych jezdni w miejscach, które szczególnie narażone są na uszkodzenia. Tego typu mieszanki są często stosowane również w obrębie przejazdów przez torowiska.
Prace przy nawierzchniach zakończą się jeszcze w tym miesiącu.

Wykonawca intensywnie pracuje także nad budową nowego ciągu pieszo-rowerowego, który zapewni od strony osiedla Leśnego dojście i dojazd do Lasu Gdańskiego. W najbliższych tygodniach realizowane będą jeszcze prace typowo wykończeniowe związane z zagospodarowaniem przyległego terenu, wyposażeniem obiektu w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego oznakowanie. Jesienią cała inwestycja zostanie definitywnie zakończona i rozliczona.

Na nowym obiekcie funkcjonować będą dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczamy na drogę rowerową. Powstaje funkcjonalnie „lustrzane odbicie” obiektu istniejącego po stronie wschodniej. Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego. Wiadukt zyska też nowe oświetlenie.

Inwestycja kosztuje 29 mln zł. Po odbiorach będzie na długiej, 15-letniej gwarancji. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.

W ramach osobnego zadania wymieniane jest również oświetlenie wzdłuż ul. S. Wyszyńskiego. Od ronda Fordońskiego do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego układane są nowe kable oraz stawianych jest 85 aluminiowych, anodowanych słupów oświetleniowych z nowymi energooszczędnymi oprawami LED. Dzięki tej inwestycji cała oświetleniowa infrastruktura przy ul. Wyszyńskiego będzie zarządzana przez miasto. Nowoczesne oprawy pozwolą również ograniczyć zużycie energii o około 60%, a także koszty serwisowania urządzeń. Aluminiowe słupy zamiast betonowych poprawiają też estetykę miejskiej przestrzeni.