logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja wiaduktu. Łuki zmontowane. Raport nr 12
Nowy wiadukt w ciągu al. Armii Krajowej zyskał już charakterystyczne łuki. Na obiekcie znajdzie się miejsce na ścieżkę pieszo-rowerową prowadzącą do Lasu Gdańskiego.


Nowy obiekt został w ubiegłym miesiącu nasunięty nad tory kolejowe. Następnie za pomocą siłowników opuszczano go na wykonane przyczółki. Teraz trwa jego precyzyjne posadowienie w miejscu docelowym. Zamontowane i zespawane zostały też łuki ogromnej konstrukcji. Obecnie demontowane są tymczasowe podpory, które podtrzymywały łuki przed scaleniem z pomostem. Po wykonaniu tych robót, wykonawca rozpocznie prace przy izolacji obiektu, odwodnieniu, układaniu nawierzchni oraz montażu kap chodnikowych. W tym tygodniu rozpoczęły się też  prace przy stabilizacji stożków nasypów. Wykonana została też podbudowa ciągu pieszo-rowerowego.

Na nowym obiekcie zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Powstaje lustrzane odbicie  obiektu istniejącego po stronie wschodniej. Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego. Na koniec wiadukt zyska też nowe oświetlenie.Inwestycja kosztuje 29 mln zł. Jej zakończenie planowane jest w tym roku. Po odbiorach będzie na długiej, 15-letniej gwarancji.