logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja wiaduktu. Konstrukcja już przejezdna. Raport nr 16
Od dziś (6 września) kierowcy korzystają już z nowego wiaduktu w ciągu ul Armii Krajowej. Nowa łukowa konstrukcja jest dostosowana także do ruchu rowerzystów i pieszych. W ciągu miesiąca dokończone zostaną jeszcze prace przy chodniku i nasypach. Dosadzonych będzie też ponad 200 drzew.


Prace przy budowie nowego obiektu rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. W ciągu roku, mimo czasowego wstrzymania części prac ze względu na ubiegłoroczne dodatkowe transporty węgla, powstało „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej. Nowy wiadukt, podobnie jak sąsiedni, ma najwyższą nośność, jaką przewidują aktualne normy budowlane dla obiektów inżynierskich. Zachowane zostały dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany został nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczyliśmy na chodnik i drogę rowerową. Wybudowaliśmy też nasypy i nowe schody po obu stronach torów kolejowych. Na wiadukcie ułożony został asfalt lany gwarantujący najlepszą jakość nowych jezdni w miejscach, które szczególnie narażone są na uszkodzenia. Przy końcówkach przęseł, zainstalowane zostały urządzenia dylatacyjne o kształcie fali, charakteryzujące się właściwościami tłumiącymi hałas. Wkrótce  pod obiektem na betonowych przyczółkach, wymalowane zostanie graffiti. W sąsiedztwie obiektu dosadzonych zostanie jeszcze ponad 200 drzew. Koszt zrealizowanej inwestycji to 29 mln zł. Nowy obiekt będzie na 15-letniej gwarancji. Wykonawcą robót jest  firma Mostostal Kielce. Zakończenie wszystkich prac, wraz z otwarciem przejazdu pod obiektem (wjazd w ulicę Modrzewiową) planowane jest na październik br.

Historia obiektów

Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych. Obiekt wschodni, przebudowaliśmy w latach 2019-2020. Decyzją Rady Miasta obu wiaduktom patronuje Jan Nowak Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy.