logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja ul. Smukalskiej. Prace na półmetku. Raport nr 7
Przy sprzyjających warunkach jeszcze w tym roku przebudowana ulica Smukalska będzie przejezdna. Większość jezdni posiada już nową podbudowę i pierwsze warstwy nawierzchni. Powstają kolejne odcinki rowerowych dróg i chodników.


Na odcinku od Błądzimskiej do pętli autobusowej Piaski ruch odbywa się wahadłowo. W pierwszej kolejności prace prowadzone przy infrastrukturze podziemnej oraz wschodniej części jezdni (od strony lasu). Wkrótce zostanie ona udostępniona do ruchu i rozpoczną się prace nad budową części jezdni w kierunku południowym.

Wykonawca przygotowuje się również do ułożenia pierwszych warstw nawierzchni po stronie lasu pomiędzy pętlą autobusową i ul. Gościeradzką. Gotowa jest już podbudowa z kruszywa. Ustawiono dużą część krawężników.  

Największy zakres prac zrealizowany został pomiędzy ul. Gościeradzką i Agrestową. Ułożona został tam już pierwsza warstwa nawierzchni na całej szerokości jezdni. 

To odcinek, który w kilku miejscach zyskał nowy przebieg. Zakręty w wąwozie zostały wyprostowane. Ulica w wielu miejscach została też poszerzona, co pozwoliło zbudować azyle dla pieszych w obrębie projektowanych przejść.

Na tym odcinku wykonawca przygotował też konstrukcję drogi rowerowej. Na nawierzchni zastosowany zostanie asfalt. Prowadzone są kolejne prace brukarskie przy peronach przystankowych. Kontynuowane są prace przy umacnianiu skarp. Ustawione zostały też słupy nowych latarni. Wykonawca przygotowuje się również do osadzania kratek i włazów do studni kanalizacyjnych.

Duży zakres prac związany z budową kanalizacji realizowany jest jeszcze na odcinku pomiędzy ul. Agrestową oraz pętlą w Smukale. Dopiero po ich zakończeniu na tym odcinku ruszą prace typowo drogowe. Obejmą one między innymi przebudowę autobusowej pętli.

Przebudowa ulicy Smukalskiej obejmuje 3-kilometrowy odcinek od ul. Błądzimskiej na Piaskach aż do ul. Rajskiej w Smukałę. W ramach inwestycji modernizowane są też pętle autobusowe oraz  oświetlenie. Cała trasa będzie zdecydowanie lepiej przystosowana do ruchu autobusowego. Na całym odcinku ul. Smukalska zyska nową drogę rowerową biegnącą przez malowniczą część Bydgoszczy położona na  lewym brzegu Brdy, graniczącą z lasem. Tę część inwestycji realizujemy z unijnym wsparciem. Zakończenie wszystkich prac planowane jest wiosną przyszłego roku. Odpowiada za nie firma Strabag.

W poprzednich latach na całym 7-kilometrowym ciągu łączącym Jachcice, Piaski i Smukałe zrealizowaliśmy kilka innych inwestycji:

  • Zmodernizowaliśmy ulicę Saperów
  • Przebudowaliśmy odcinek ul. Smukalskiej w wąwozie na Piaskach
  • Odnowiliśmy nawierzchnię ul. Smukalskiej pomiędzy ul. Szamarzewskiego i wąwozem
  • Doświetliliśmy część przejść dla pieszych na ul. Saperów

Inwestycja w liczbach:

  • Koszt prac budowlanych na ul. Smukalskiej  - 25,5 mln zł.
  • Długość nowej drogi rowerowej – 2,8 km