logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja ul. Smukalskiej. Deszczówka nie trafi bezpośrednio do Brdy. Raport nr 4
Trwa gruntowna modernizacja ważnej trasy łączącej osiedla Piaski i Smukałę. Wkrótce na pierwszych odcinkach ul. Smukalskiej wykonawca zacznie układać nowe nawierzchnie. Po przebudowie ulica będzie dostosowana do przejazdu autobusów i rowerów. Inwestycja pomoże też chronić czystość wody w Brdzie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy.


Obecnie kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej.  Cała inwestycja realizowana jest w porozumienie ze spółką MWiK. Dzięki rozbudowie infrastruktury wody deszczowe nie trafią bezpośrednio do Brdy tylko będą oczyszczane. W pierwszej kolejności trafią do separatorów, a następnie do jednego z 4 zbiorników retencyjno- rozsączających. Obecnie sukcesywnie wykonywane są kolejne zlewnie nowej kanalizacji. Rzeka na tym odcinku jest objęta strefą ochronną ze względu na funkcjonowanie ujęcia wody powierzchniowej na Czyżkówku.

Na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok. 400 m.) obowiązuje ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. W związku z powyższym zamknięty został wlot ulicy Smętowskiej. Firma Strabag zrealizowała tam szereg prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej oraz kanalizacją. Wkrótce przystąpi do układania poszczególnych warstw nawierzchni.

Na wysokości ul. W. Baranowskiego również zrealizowano szereg prac przy kanalizacji deszczowej. Droga została wykorytowana i przygotowana do układania pierwszych warstw konstrukcyjnych od strony wschodniej (lasu). Obecnie przy jezdni funkcjonują tymczasowe perony. Docelowo pasażerowie korzystać będą z nowych wygodnych przystanków.

Ze względu na prowadzone prace w ciągu ul. Smukalskiej obowiązują przewężenia i ograniczenia prędkości. W ciągu najbliższych 2 tygodni wykonawca wprowadzi kolejne ograniczenia, które pozwolą kontynuować prace przy infrastrukturze podziemnej.

Smukalska – dla autobusów i rowerzystów

W ramach inwestycji ulica Smukalska jest  przebudowywana  na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego. Wykonawcą robót jest firma Strabag. Wszystkie prace budowlane zajmą 2 lata. Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł. W poprzednich latach wyremontowany został odcinek ul. Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej. Gruntownie zmodernizowana została część tej ulicy biegnąca w wąwozie, gdzie również dobudowany został ciąg pieszo-rowerowy oraz zabezpieczone zostały skarpy. Równie kompleksowy remont przeszła ulica Saperów od ul. Ludwikowo do Żeglarskiej. W ubiegłym roku dodatkowo na tej ulicy doświetliliśmy również przejścia dla pieszych.