logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja ul. Smukalskiej. Coraz większy zakres prac – zmiany w ruchu. Raport nr 3.
Prawie 3-kilometrowy odcinek ulicy łączącej osiedla Piaski i Smukała zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego. Trwają prace budowlane poza pasem jezdni. Na początku lipca zakres robót zostanie rozszerzony. Zmieni się organizacja ruchu.


Do tej pory na poboczach ul. Smukalskiej wykonane zostały prace ziemne, rozbiórkowe oraz roboty przy porządkowaniu zieleni. Realizowane były również liczne prace przy infrastrukturze podziemnej. Od piątku (2 lipca) wykonawca rozszerzy zakres prac i rozpocznie prace na istniejącej jezdni.

Zmiany w organizacji ruchu

Na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. Konieczne będzie również zamknięcie wlot ulicy Smętowskiej. Miejsce prowadzenia robót zostanie wygrodzone, a kierowcy będą oznakowaniem pionowym i poziomym naprowadzani na odpowiedni tor jazdy. Na przedmiotowym odcinku prowadzona będzie rozbiórka dotychczasowej nawierzchni, wykonana zostanie cała infrastruktura podziemna. Po zakończeniu tych prac na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Roboty potrwają przez około 2 miesiące. Następnie wykonawca zajmie się kolejnym odcinkiem modernizowanej trasy.

Smukalska – dla autobusów i rowerzystów

Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego. Wykonawcą robót jest firma Strabag. Wszystkie prace budowlane zajmą 2 lata. Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł. W poprzednich latach wyremontowany został odcinek ul. Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej. Gruntownie zmodernizowana została część tej ulicy biegnąca w wąwozie, gdzie również dobudowany został ciąg pieszo-rowerowy oraz zabezpieczone zostały skarpy. Równie kompleksowy remont przeszła ulica Saperów od ul. Ludwikowo do Żeglarskiej. W ubiegłym roku dodatkowo na tej ulicy doświetliliśmy również przejścia dla pieszych.