logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Młyny Rothera. Żuraw na Wyspie Młyńskiej. Raport nr 5
Rewitalizacja Młynów Rothera nabiera tempa. Transport materiałów ułatwia zmontowany w ostatni weekend żuraw. Wykonawca rozpoczął też szereg robót przy elewacji, wnętrzach oraz przygotowaniu podłoża pod rozbudowaną część tarasową.


Rewitalizacja Młynów Rothera obok budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Astoria” to największa inwestycja budowlana w historii Bydgoszczy. Wartość prac to ponad 92 mln zł. Dzięki tym środkom zabytkowy gmach znów ma tętnić życiem i współgrać z odnowioną Wyspą Młyńską.

Obecnie prowadzone są miedzy innymi prace przy renowacji elewacji spichrza mącznego od strony wyspy. Konserwowane są elementy drewniane, oczyszczana jest cegła i uzupełniane są też spoiny. Wszystkie elementy są też odpowiednio zabezpieczane.
Przy skrzydle spichrza zbożowego od strony wyspy prowadzone są też prace związane z przygotowaniem podłoża pod rozbudowaną część tarasową. Wykonawca zdecydował się również na zmontowanie żurawia. Dźwig zdecydowanie ułatwi transport materiałów budowlanych na wyższe kondygnacje obiektu.

W środku trwają m.in. zaawansowane roboty przy oczyszczaniu i konserwacji elementów drewnianych. Poza tym wykonywane są prace przy nowej posadzce na najniższej kondygnacji. Zamówione zostały również nowe okna, które powstają poza placem budowy.
W spichrzu zbożowym zrealizujemy projekt „Park kultury”. Na jego realizację uzyskaliśmy 15 mln unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada on prace budowlano– konserwatorskie i adaptacyjne wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Jedna ze stref ma obejmować „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. Koncepcję tej strefy prezentowaliśmy w trakcie wrześniowych dni otwartych połączonych z mappingiem (prezentacją wyświetlaną na elewacji).

W spichrzu mącznym zrealizujemy inne projekty, które mają między innymi wzmocnić turystyczny potencjał miasta np. ekspozycję prezentującą funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Budynek łazienek wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji. Będzie stanowił zaplecze dla obsługi tramwaju wodnego. Budynek młyna (łączący oba spichrza) będzie pełnił między innymi funkcję klatki schodowej. Zaplanowano w nim  umieszczenie wind. Na jego szczycie znajdzie się taras widokowy.

Projekt budowlany zakłada też zagospodarowanie otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Na taras prowadzić mają  reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny  wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które mogą się na niego dostać za pomocą pochylni.  Na tarasie projektuje się odbudowanie budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdują się ogólnodostępne toalety oraz parking.