logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Młyn Rothera. Przestrzenie nabierają charakteru. Raport nr 7
Z zewnątrz widać oczyszczone szachulcowe mury i kolejne okna. Najwięcej prac wykonywanych jest jednak wewnątrz kompleksu Młyna Rothera. Zabytkowe gmachy zyskują niezbędne instalacje, rekonstruowane są potężne belki i ceglane ściany. Wszystko dzieje się pod czujnym okiem inspektorów nadzoru i konserwatora zabytków.


Rewitalizacja kompleksu Młyna Rothera obok budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego „Astoria” to największa inwestycja budowlana w historii Bydgoszczy. Wartość prac to ponad 92 mln zł. Dzięki tym środkom zabytkowe gmachy znów ma tętnić życiem i współgrać z odnowioną Wyspą Młyńską.

- Bydgoszcz jest miastem cennych zabytków – mówi prezydent Rafał Bruski. – Wiele z nich już wcześniej odzyskało estetyczny wygląd. Potrzebujemy też przestrzeni, które będą magnesem dla turystów a mieszkańców całej metropolii będą zachęcać do spędzania wolnego czasu w centrum miasta. Dlatego realizujemy niemal jednocześnie tak ambitne projekty jak rewitalizacja Młyna Rothera, Teatru Kameralnego, Starego Rynku, rozbudowa Muzeum Okręgowego. Nadamy też nową funkcję hali targowej. Liczę, że po zakończeniu tych zadań salon Bydgoszczy będzie dla mieszkańców wyłącznie powodem do dumy.

Dużo dzieje się w zabytkowych murach

Ostatnie miesiące pozwoliły w kompleksie z Młynem Rothera zrealizować szereg prac konstrukcyjnych wewnątrz obiektu. Najwięcej zmian zaszło w piwnicach, w których lokowane będą pomieszczenia techniczne i gospodarcze. By zapewnić odpowiednio dużo miejsca na wszystkie urządzenia oraz uzyskać wymaganą przepisami wysokość pomieszczeń, konieczne było obniżenie poziomu piwnic, w których wykonano szczelną izolację i nowe posadzki. Rozprowadzono też instalację kanalizacyjną i przygotowano miejsce pod inne przewody (grzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, elektryczne i teletechniczne). Obiekt będzie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Cały budynek wyposażany jest obecnie także w instalację elektryczną.
Kontynuowane są też prace murarskie i żelbetowe przy klatkach schodowych. Dużo czasu zajmuje renowacja 170-letnich drewnianych belek konstrukcyjnych. Wszystkie elementy są szczegółowo sprawdzane i w razie konieczności wzmacniane nowymi materiałami lub poddawane robotom konserwatorskim. W przypadku najbardziej uszkodzonych elementów muszą być one zastępowane nowymi belkami. Wszystkie te prace są nadzorowane przez kierownika budowy, inspektorów i nadzór konserwatorski.

Równie pieczołowite prace są prowadzone przy murach wewnątrz budynku. Stare cegły są oczyszczane, a spoiny pomiędzy nimi uzupełniane. W pierwszym etapie część ścian zewnętrznych, szczególnie w spichrzu zbożowym została przemurowana ze względu na bardzo zły stan techniczny, a cały obiekt zabezpieczono od wewnątrz nową konstrukcją drewnianą, która teraz przenosi obciążenia.

W kompleksie przygotowano też miejsce na szyb windowy zlokalizowany w Młynie Rothera łączącym oba spichrza. W tej części obiektu trwają również prace nad nowym, żelbetowym stropem nad piwnicą. Kolejne poziomy będą wykonywane z użyciem takich materiałów jak stal i szkło. Tak zbudowana antresola pozwoli podkreślić potężne przestrzenie dawnego kompleksu. W obu skrzydłach spichrzy również budowane są szyby windowe i mniejsze klatki schodowe. Wstawiane są też kolejne elementy stolarki okiennej. Wiernie odwzorowują one dawne elementy. Okna nadal uchylają się w pozycji pionowej, charakterystycznej dla spichrzy.
Na zewnątrz rozpoczęły się prace konstrukcyjne przy budowie żelbetowej konstrukcji tarasów oraz wodnych kaskad i fontanny przy planowanych trasach. Pod wspomnianymi tarasami, poza parkingiem znajdowały się będą pomieszczenia techniczne oraz instalacje i urządzenia do fontanny.

Park kultury i ogrody wody

W spichrzu zbożowym zrealizujemy projekt „Park kultury”. Na jego realizację uzyskaliśmy 15 mln unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada on prace budowlano–konserwatorskie i adaptacyjne wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Jedna ze stref ma obejmować „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. Koncepcję tej strefy prezentowaliśmy w trakcie wrześniowych dni otwartych.  
W spichrzu mącznym zrealizujemy inne projekty, które mają między innymi wzmocnić turystyczny potencjał miasta np. ekspozycję prezentującą funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Budynek „łazienek” wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji. Będzie stanowił zaplecze dla obsługi tramwaju wodnego. Budynek młyna (łączący oba spichrza) będzie pełnił między innymi funkcję klatki schodowej.  Na jego szczycie znajdzie się taras widokowy.
Projekt budowlany zakłada też zagospodarowanie otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Na taras prowadzić mają  reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny  wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które mogą się na niego dostać za pomocą pochylni.  Na tarasie projektuje się odbudowanie budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdą się ogólnodostępne toalety oraz parking.

Ważne liczby:

  • Koszt: 92 mln
  • Dofinansowanie  UE: 15 mln zł
  • Powierzchnia użytkowa całego kompleksu: 13,5 tys. metrów kwadratowych