logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miliony na kanalizację i nowe rury
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja przygotowują się do kolejnych dużych inwestycji. W najbliższych latach zniknie problem zalewanych ulic. Wiele robót przy sieciach wodociągowych skorelowano z budową nowych ulic.


Bydgoszcz pozyskała w ubiegłym roku 130 mln unijnego dofinansowania na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do zmian klimatycznych. Do lata MWIK zamierza wyłonić wykonawców prac budowlanych. Projekt będzie realizowany w latach 2018-21. Dzięki tej inwestycji znikną problemy związane z zalewaniem ulic. Zadanie obejmie: budowę 14 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych. Projekt będzie realizowany w 26 zlewniach wód deszczowych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli/dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, Jachcice, Piaski, Osowa Góra, Kapuściska, Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, Biedaszkowo. Wartość tej inwestycji to około 266 mln zł.

Inwestycje dobrze zaplanowane

Miejska spółka na inwestycje ze środków własnych planuje wydać blisko 9 mln złotych. Te środki pozwolą  między innymi na przebudowę sieci wodociągowej na ulicy Kujawskiej i przyległych. To zadanie skoordynowano z rozpoczęciem rozbudowy  ul. Kujawskiej. Przed wykonaniem nowych torowisk, jezdni, chodników i dróg rowerowych ułożone zostaną rury wodociągowe. By uniknąć w przyszłości rozkopywania nowych nawierzchni MWIK zleci też budowę sieci w rejonie ul. Redłowskiej na Bartodziejach, oraz Siedleckiej i Byszewskiej na Czyżkówku. Ułożenie rur planowane jest też na  Rypińskiej (Glinki), Sicieńskiej (Miedzyń), Kamiennej (odcinek od Kilińskiego do  Lelewela),  Inwalidów  (do posesji 29-39 i 26), Skandynawskiej (Brdyujście), Majowej (Tatrzańskie), w rejonie Pałubickiego-Wardyńskiego (Stary Fordon), Wyzwolenia (Tatrzańskie), Pod Skarpą-Bystrzycka (Eskulapa), Dwernickiego (w rejonie posesji 4) i  Podchorążych (Leśne).

Kanalizacja zamiast szamb

Budowę kanalizacji sanitarnej zaplanowano w ciągu  ul. Hutniczej (Łęgnowo), Planu 6-letniego (pos. 19,19a, Kapuściska), Podhalańskiej (Szwederowo). Wraz z budową sieci wodociągowej rury kanalizacyjne będą też układane w rejonie  wspomnianych wcześniej ulic  Sicieńskiej, Rypińskiej, Siedleckiej, Byszewskiej i Łubinowej, Kamiennej, Pałubickiego i Wardyńskiego, Wyzwolenia, Pod Skarpą i Bystrzyckiej. Zaplanowano również renowację kanalizacji na Sandomierskiej (Kapuściska). Kontynuowane będą też rozpoczęte prace w Janowie i Opławcu m.in. na ul. Meysnera. Więcej informacji o kanalizowaniu tych osiedli znajduje się w tekście „Nowe kanalizacje, czysta Brda”.