logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Mądre oszczędności – nasz plan na Bydgoszcz
Bydgoszcz zdobyła dofinansowanie na przygotowanie kolejnych dużych inwestycji, dzięki którym zaoszczędzimy energię. Będziemy kontynuować wymianę oświetlenia oraz termomodernizację szkół i przedszkoli.


- Samorządy nie mają  wpływu na galopujące ceny – zaznacza prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.-  Gigantyczne podwyżki jakie otrzymaliśmy od państwowych koncernów dostarczających energię drenują nasz budżet. Mimo narastających trudności finansowych, walczymy o każdą złotówkę. Jeszcze bardziej zależy nam na mądrych oszczędnościach. Dlatego uzyskane dofinansowanie na przygotowanie kolejnego pakietu inwestycji związanych z wymianą oświetlenia na bardziej energooszczędne i termomodernizację miejskich budynków jest dla nas dużym wsparciem. Nie zatrzymujemy się jednak i startujemy w kolejnych konkursach, na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na odpowiedzialne inwestycje – podkreśla prezydent.

Bydgoszcz zdobyła dofinansowanie z programu Elena przygotowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny. Zapewnia on wysokie – 90-procentowe dofinansowanie przygotowania inwestycji polegających na poprawie efektywności energetycznej (budynków, instalacji, infrastruktury itp.).

Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 13 mln zł. Z tych środków sfinansujemy w pierwszej kolejności niezbędne prace projektowe i audyty, które będą podstawą do zlecenia w kolejnym etapie prac budowlanych. Ich wartość szacowana jest wstępnie na około 240 mln zł. Na ten cel również pozyskujemy zewnętrzne wsparcie m.in. ze środków europejskich na lata 2021-27 dla Metropolii Bydgoszcz. Bydgoszcz na ten cel zamierza też wykorzystywać środki z Krajowego Planu Odbudowy (jeśli zostaną uruchomione), funduszy centralnych oraz środki własne.

Celem Miasta jest wymiana oświetlenia ulicznego. Obejmie ona 16 634 punktów świetlnych. W ramach tego zadania planowana jest wymiana 5 447 punktów świetlnych na sieci będącej własnością Miasta oraz kompleksowa budowa nowych 11 187 punktów świetlnych LED (kable, szafy, słupy, oprawy) w miejscu istniejącego oświetlenia będącego własnością Spółki Enea. Konieczna będzie również  budowa 387 km nowych linii zasilających i wymiana ok. 547 szt. starych szaf oświetleniowych na nowe z inteligentnym systemem sterowania (umożliwiającym m. in. redukcję mocy opraw w godzinach nocnych co przyniesie dodatkowe oszczędności. Szacunkowy koszt łączny inwestycji to ok. 150 mln zł.

Kolejnym celem jest dokończenie termomodernizacji szkół i przedszkoli. Ten pakiet zadań obejmuje łącznie 59 budynków. Najczęściej przy tego typu inwestycjach zlecamy docieplenie ścian, wymianę okien, drzwi, przebudowujemy instalację wewnętrzne, dostosowujemy obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykorzystujemy instalację z odnawialnymi źródłami energii np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.