logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Lustrzana instalacja na gmachu Teatru Kameralnego
Powtarzamy zamówienie na wykonanie instalacji artystycznej z efektem lustra, która zostanie zamontowana na frontowej ścianie Teatru Kameralnego. Nowy symbol Teatru był przedmiotem konkursu, w którym zwyciężyła Maria Jankowska z Bydgoszczy. Zmiany czekają też przestrzeń przed budynkiem.


- To bardzo oryginalny projekt, można powiedzieć, że budynek Teatru stanie się żywą elewacją. Dzięki plastycznej trójwymiarowej formie, modernistyczny fronton budynku będzie chłonął otoczenie. W lustrach odbije się w ciekawy sposób między innymi  jeden z symboli miasta - zabytkowe spichrza oraz już wkrótce, pięknie zrewitalizowany Rybi Rynek. Historia połączy się z nowoczesnością – mówi Marek Iwiński plastyk miasta. Projekt został także pozytywnie zaopiniowany przez miejskiego konserwatora zabytków oraz Radę ds. Estetyki Miasta.

Instalacja artystyczna została zaprojektowana w systemie modułowym tworząc płaskorzeźbę o wymiarach 8 x 3 m w układzie pionowym. Jest efektem konkursu, w którym zwyciężyła Maria Jankowska z Bydgoszczy. Instalację utworzy układ liter „T” oraz „K”. Każda z nich  wykonana jest w sposób niekompletny, częściowy, tworząc wraz ze swoim lustrzanym odbiciem całość znaku. Całość instalacji wykonana zostanie ze stali nierdzewnej wysoko polerowanej tworząc układ luster i załamań. Obecnie powtarzamy przetarg na wykonanie i montaż instalacji. Pierwsze postępowanie zakończyło się unieważnieniem ze względu na kwotę oferty przewyższającą środki na zamówienie. Po podpisaniu umowy, prace zajmą około 4 miesięcy. Firmy zainteresowane realizacją ze szczegółami zamówienia mogą zapoznać się TUTAJ.

Zabytek znów tętni życiem

Rewitalizacja Teatru Kameralnego to jedna z bydgoskich inwestycji, która przywróciła  zdegradowane budynki mieszkańcom. Obejmowała on przystosowanie istniejących dawnych obiektów do pełnienia nowych funkcji kulturalno- edukacyjnych. W ramach robót budowlanych wykonano rozbudowę i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego (budynku zabytkowego rejestrowego oraz budynku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków) wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej. W efekcie tych prac powstał obiekt o powierzchni zabudowy ponad 1000 m2, częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. W przebudowanym i rozbudowanym budynku Teatru Kameralnego zlokalizowano m.in. salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 m2 i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób. Wartość inwestycji wyniosła niemal 34 mln zł.

Rybi Rynek czeka rewitalizacja

W przygotowaniu są kolejne inwestycje związane z uporządkowaniem przestrzeni przed zrewitalizowanym teatrze. Zaktualizowana została dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy m.in. Rybiego Rynku. Dzięki przebudowie Rybi Rynek będzie mógł pełnić funkcje uzupełniające dla instytucji w pobliżu: Teatru Kameralnego, Muzeum Okręgowego oraz Barki Lemara. Stworzy to również możliwość uruchomienia gastronomii. Miasto złożyło też wniosek o dofinansowanie tego zadania wraz z przebudową ul. Grodzkiej  środkami centralnymi.