logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Las płonie szybko – uważajmy!
Od kilku dni bydgoscy strażacy apelują, by zachować czujność i ostrożność w lasach. Przed nami słoneczne dni bez deszczu co oznacza większe ryzyko pożarów. Zachowajmy szczególną ostrożność podczas wypoczynku w bydgoskich lasach.


Nie używanie otwartego ognia w lesie i jego pobliżu, nie wjeżdżanie samochodami w drogi leśne, które nie są udostępnione do tego celu, nie parkowanie samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych – to minimum jakie powinniśmy zachować planując wizytę w lesie.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się pożarów lasów warto również zgłaszać każde sygnały ewentualnego pojawienia się ognia na tych terenach.  Z Regionalnej Prognozy Zagrożenia Pożarowego wynika, że zagrożenie w naszym województwie jest bardzo wysokie. 10 maja bydgoscy strażacy na swojej facebookowej stronie Bydgoszcz 998 opisywali pożar lasu przy ul. Armii Krajowej, w którym czynności wykonywał samolot gaśniczy Dromader. Dzień wcześniej strażacy gasili pożar na terenie byłego ZACHEMu. Apelujemy o ostrożność wybierających się do Puszczy Bydgoskiej, Lasu Gdańskiego, lasu na Miedzyniu, czy Osowej Górze.

Warto wiedzieć
Państwowa Straż Pożarna w Bydgoszczy apeluje do przestrzegania podstawowych zasad w lesie:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

 

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

 

  • Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
  • Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
  • Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach: 0 - brak zagrożenia, I - zagrożenie małe, II - zagrożenie duże; bądź ostrożny, III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.
Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.
Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych