logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kunsztowny remont na 130. urodziny
Zakończył się remontu okazałej kamienicy przy ulicy Mazowieckiej 15. W trakcie prac odtworzono szereg architektonicznych dekoracji. Teraz to jedna z piękniejszych kamienic w Śródmieściu. Ma już 130 lat.


Budynek usytuowany jest w zabudowie pierzejowej ulicy Mazowieckiej. Wzniesiono go około 1892 roku, na planie zbliżonym do prostokąta. Posiada 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. W momencie budowy, była to jedna najokazalszych kamienic przy tej ulicy. Symetryczna bryła budynku ozdobiona została rozbudowanymi naczółkami okiennymi, gzymsami, konsolami pod linią dachu.

Na parterze zastosowano popularne wówczas boniowanie. Pod oknami na wysokości piętra umieszczono płaskorzeźby. W centralnej części budynku zaakcentowanej delikatnym ryzalitem umieszczono łukowy przejazd bramny z drewnianymi wrotami i naświetlem łukowym, które odrestaurowano w poprzednich latach. Wcześniej prowadzono również prace wzmacniające ściany zewnętrzne.

W ostatnich miesiącach przeprowadzono natomiast  prace konserwatorskie przy frontowej elewacji. Pieczołowicie odtworzono wszystkie uszkodzone zdobienia i uzupełniono brakujące tynki. Budynek utrzymany jest teraz w beżowej kolorystyce. Skalę zmian doskonale pokazuje porównanie zdjęć sprzed i po remoncie.Prace zleciła Administracja Domów Miejskich. Pochłonęły one 160 tysięcy złotych. Wcześniej w tej części Śródmieścia odnowiono szereg budynków usytuowanych m.in. wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, Kwiatowej i Pomorskiej. Rozpoczęły się też remonty kolejnych kamienic przy ul. Fredry, Pomorskiej i Hetmańskiej.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Powstają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Do 15 kwietnia trwa zgłaszanie uwag do planu obejmującego okolicę pl. Piastowskiego. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.