logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kunsztowne remonty przy ul. Świętojańskiej
Za sprawą kolejnych remontów zabytkowych budynków estetyczny wygląd odzyskuje ulica Świętojańska. Śródmiejska ulica zabudowana jest przede wszystkim kamienicami z przełomu XIX i XX wieku.


Estetyczne elewacje odzyskały w ostatnich latach między innymi kamienice z numerami 5 (bliżej ul. Gdańskiej) i 22 (narożny budynek przy skrzyżowaniu z ulicą Pomorską). Utrzymane są one w beżowej kolorystyce.

Równie elegancko prezentuje się zabytkowy gmach Collegium Medicum, czyli dawna szkoła wzniesiona już w 1888 roku. Zlecono w niej szereg prac konserwatorskich polegających między innymi na oczyszczeniu elewacji, remoncie więźby dachowej oraz przy zagospodarowaniu otoczenia. Obecnie historyzujący gmach przekazany przez miasto medycznej uczelni w 2003 roku jest ozdobą tej części Śródmieścia.

W tym roku gruntownego remontu doczekała się elewacja kamienicy z numerem 11. Liczy 3 kondygnacje. Pełni funkcję mieszkalną. Wyróżnia się symetryczną, bogato zdobioną elewacją. Portal wejściowy oraz znajdujące się nad nim okna ujęta w pilastry zwieńczone głowicami. Ta część kamienicy jest nieznacznie wysunięta (tzw. ryzalit). Kamienicę wyróżnia szereg innych zdobień: gzymsy, rozbudowane naczółki okienne, konsole pod linia dachu. W skrajnych częściach budynku parter podkreślono boniowaniem, a na wysokości drugiej i trzeciej kondygnacji zastosowano również rozbudowane pilastry akcentujące pionowe podziały budynku.

Rozpoczął się również remont sąsiedniej kamienicy z numerem 9. To również 3-kondygnacyjny budynek z przełomu  XIX i XX. Pełni funkcję mieszkalną.  Ma budowę zbliżona do sąsiednich kamienic: masywny portal umieszczony w osi budynku zaakcentowanej niewielkim ryzalitem i symetrycznie rozmieszczone otwory okienne zdobione opaskami i naczółkami. Parter jest boniowany, a cześć fundamentu wykonano z licowanej cegły. Przy linii dachu  umieszczono pas konsoli. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Zarządza nią miejska spółka ADM. Koszt prac zleconych przy elewacji frontowej to 160 tysięcy złotych. Zakończą się jeszcze w tym roku.

Warto wiedzieć:

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy. Od kilku lat przy prezydencie działa Społeczna da ds. Estetyki Miasta, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i interwencje podejmuje również plastyk miasta.