logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

KPEC inwestuje w nowoczesny system ciepłowniczy
Spółka KPEC otrzymała 100 milionową linię kredytową z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kompleksową modernizację sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy. Dzięki inwestycji zrównoważone ogrzewanie trafi do 250 tys. mieszkańców. Wartość całego przedsięwzięcia to 222 mln zł.


Miejska spółka KPEC otrzymała z Europejskiego Banku Inwestycyjnego linię kredytową w wysokości do 100 mln złotych na modernizację sieci ciepłowniczej – KPEC Bydgoszcz. Wartość tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 222 miliony złotych. W ramach zadania zmodernizowane zostaną dotychczasowe ciepłociągi i węzły ciepłownicze oraz do sieci podłączeni zostaną nowi odbiorcy.

Kredyt posłuży także do sfinansowania instalacji nowych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej. Inwestycje będą realizowane na obszarze Bydgoszczy, Szubina, Solca Kujawskiego, Koronowa oraz Nakła nad Notecią. Bydgoski KPEC jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w Polsce (obok Lublina i po Opolu), które skorzystają z tego typu finansowania inwestycji.

Lepsza jakość powietrza
Zaplanowana przez KPEC modernizacja systemu ciepłowniczego umożliwi bardziej efektywne dostarczanie energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców docelowych, czyli mniej więcej 70% mieszkańców miasta. Kredyt EBI pozwoli sfinansować opracowany przez KPEC pięcioletni plan inwestycyjny (obejmujący lata 2018–2022). Łącznie projekt przewiduje zmodernizowanie 55 km ciepłociągów i 96 węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 71 km nowych sieci i 416 nowych węzłów. Ponadto w miejsce dotychczasowych bloków opalanych węglem powstanie pięć wysokosprawnych bloków kogeneracyjnych opalanych gazem, co przyniesie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 25%.

Warto wiedzieć
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to instytucja Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki Unii Europejskiej. EBI podpisał umowę z bydgoskim KPEC w grudniu 2019 roku. Większość środków udostępnionych przez EBI ma zostać wypłacona w tym roku.