logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Korzystne zmiany wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
Rozpoczął się remont wiekowa kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 111. W pierwszej kolejności prace prowadzone są przy konstrukcji dachowej i zadaszeniu. Pięknieją również inne kamienice. Poza tym na Okolu kończy się także budowa nowego budynku, który nada estetyczny wygląd skrzyżowaniu z ul. Wrocławską.


Wiekowa kamienica z numerem 111 została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta. Jej frontową fasada wyróżnia się idealną symetrią. W osi budynku umieszczono przejazd bramny z naświetlem. Centralna część budynku zwieńczona jest szczytem dodatkową, czwartą kondygnacją. W skrajnych częściach kamienicy poddasze doświetlają natomiast lukarny. Symetrię budynku podkreślają pionowe i poziome podziały elewacji, Ciekawym elementem są również ceglane gzymsy. Na parterze zastosowano boniowanie.

Prace zleciła ADM. Obejmują one w pierwszym etapie remont konstrukcji dachowej Pochłonie on około  210 tysięcy złotych. Zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku. Wcześniej rozpoczęły się prace przy dwóch innych wiekowych kamienicach z numerami 10 i 129.

Trwają też ostatnie prace przy nowoczesnym budynku, który doskonale wypełnił pustą przestrzeń u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Wrocławskiej. Znajdzie się w nim około 115 mieszkań oraz 6 lokali usługowych na parterze. Budynek będzie wyposażony w halę garażową. Wyróżniają go łagodnie zaokrąglone narożniki, loggie, duże przeszklenia oraz biało-grafitowa kolorystyka. W poprzedniej dekadzie po przeciwnej stronie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i  Wrocławskiej  powstał natomiast nowy biurowiec.

W ostatnich latach wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej odnowiono też szereg wartościowych kamienic. Tylko w ubiegłym roku blask odzyskały m.in. budynki z numerami 55, 81 i 137. Remonty i inwestycje mieszkaniowe oraz szereg zadań zrealizowanych już przez miasto (remonty jezdni, chodników, budowa dróg rowerowych, bezpiecznych przejść, parkingów i nasadzenia drzew) pomagają przywrócić estetyczny wygląd Okola.

 

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Modernizowane są obiekty użyteczności publicznej. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.