logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konsultujemy budowę ulic dla nowego kampusu Akademii Muzycznej
Trwa przetarg na budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej. Z myślą o sprawnej i wygodnej obsłudze nowego kampusu przygotowana została koncepcja budowy nowych miejskich ulic pomiędzy Gdańską i Kamienną. Zapraszamy na konsultacje społeczne.


Nowa siedziba Akademii Muzycznej będzie budowana na terenach o powierzchni 3 hektarów pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza. Przetarg na to zadanie ogłoszony został w lipcu. Miasto już wcześniej zleciło natomiast przygotowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej nowego gmachu.

- Akademia Muzyczna to jedna z uczelni, która buduje markę miasta silnie związanego z kulturą. Jej absolwenci są często laureatami konkursów, zdobywają uznanie na całym świecie. Bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój innych instytucji kultury w tym Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej. Dlatego nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, że warto wspierać tę uczelnię – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Środki na inwestycję zabezpieczono już w 2014 roku w Kontrakcie Terytorialnym (umowie samorządu z rządem o finansowaniu kluczowych zadań). W budżecie centralnym ujęto ją dopiero w tym roku po apelach prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta i mieszkańców. Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 roku na rzecz uczelni nieodpłatnie przekazało miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę  Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto rozpoczęło procedury związane z wykupem gruntów pod infrastrukturę drogową.

 

Jak dojedziemy do kampusu?

Nowoprojektowany układ drogowy mają tworzyć dwie nowe ulice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały one zapisane pod symbolami:

  • 14.KD-D – prosta ulica o długości prawie 180 metrów zapewni połączenie terenu Akademii z ulicą Gdańską;
  • 17.KD-D - ulica o łamanym przebiegu i łącznej długości około 500 metrów zapewni bezpośrednią obsługę terenu przylegającego do Akademii, a także połączenie z ulicą Kamienną.

Mają to być ulice kategorii gminnej i klasy funkcjonalnej dojazdowej. Wzdłuż obu ulic planowane są zatoki  do parkowania (prostopadłego względem osi jezdni). Na Kamiennej zaplanowano prawoskręt dla pojazdów wjeżdżających na nową ulicę. Wyjazd na Kamienną możliwy ma być tylko w prawą stronę. Przebudowane zostaną krótkie odcinki istniejących chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej. Uwzględniając prestiżowy charakter przyszłej ulicy przy kampusie  projektant zaproponował zróżnicowanie materiałów nawierzchniowych, podkreślających odmienne funkcje poszczególnych elementów ulicy (jezdnie bitumiczne , opaski z kostki płukanej, chodniki z płyt betonowych, drogi rowerowe bitumiczne, miejsca postojowe z kostki). Do oświetlenia wybrano ozdobne latarnie typu "bydgoskiego", z herbem i pastorałem oraz kloszowymi oprawami. Przewidziano nasadzenie pojedynczych szpalerów drzew wzdłuż obu projektowanych ulic. Drzewa będą wkomponowane w pasy parkingowe, które specjalnie w tym celu podzielono na segmenty.

Czas na konsultacje

Opracowana koncepcja zostanie poddana konsultacjom społecznym. Odbędą się one od 4 do 31 października. Zainteresowane osoby mogą wypełnić formularz on-line na stronie www.bydgoszcz.pl/akademia lub zgłosić uwagi w formie papierowej. Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących przygotowania materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” układu drogowego związanego z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem:

  • karty konsultacyjnej: www.bydgoszcz.pl/akademia;
  • spotkania z mieszkańcami on-line (13 października o godzinie 16 .00 na profilu Bydgoskie Konsultacje);
  • dyżuru konsultacyjnego (25 października w godzinach od 10 do 12 w siedziba ZDMIKP przy ul. Toruńskiej 174A - dla mieszkańców po wcześniejszym umówieniu).

Ważne informacje:

  • Kiedy?     4 -31 października 2021 roku
  • Kto może wziąć udział w konsultacjach?     Wszyscy mieszkańcy

Przetarg na kampus w toku

Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat. Koszt inwestycji szacowany jest na 220 mln zł.  Wstępnie zakończenie prac planowane jest pod koniec 2023 roku. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Oferty wykonawców powinniśmy poznać w przyszłym miesiącu. Więcej informacji o nowym gmachu znajduje się w „Raporcie nr 1”.

Do pobrania: