logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konkursowa architektura na Bartodziejach
Rozstrzygnięty został architektoniczny konkurs na koncepcję zabudowy mieszkaniowej Bydgoskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Swarzewskiej. Na Bartodziejach powstaną dwa funkcjonalne 5-kondygnacyjne budynki.


Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji. Jego celem było wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji zabudowy tego terenu.
Konkursowe jury oceniało 18 prac. Najwięcej punktów uzyskała koncepcja przygotowana przez pracownię Łukanowski Architekci Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Zwycięska koncepcja zakłada stworzenie ciekawego zespołu mieszkaniowego z jednorodną i jednocześnie urozmaiconą elewacją. Powstanie prawie sto mieszkań w dwóch budynkach z dobrze skomponowaną kolorystyką oraz nowoczesnym detalem. Dominować mają kolory biały i szary.  Mieszkania będą charakteryzować się dobrym doświetleniem (m.in. okna panoramiczne) i funkcjonalnością. Budynki połączy  wspólne podwórko.

W trakcie konkursu oceniane były przede wszystkim  funkcjonale układy mieszkań oraz jakość rozwiązań architektonicznych, programowych i estetycznych zabudowy, a także koszt wykonania dokumentacji etapu inwestycji. Główną nagrodą oprócz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji była też kwota 15 tysięcy złotych. Kolejne miejsca w konkursie zajęły prace  Andrzeja Andrzejewskiego( własna pracownia architektoniczna) z Gdyni  i firma Grzegorz Rosa (Arsplan) z Bydgoszczy.