logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejny krok do rozbudowy trasy WZ
Wydana została decyzja środowiskowa dla rozbudowy trasy WZ. W oparciu o nią zlecimy opracowanie projektu niezbędnego do rozpoczęcia I etapu zadnia. Dzięki tej inwestycji upłynni się ruch na ulicy Kamiennej, na której powstaną dwupoziomowe skrzyżowania.


Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulicą Fordońską. W ostatnich latach opracowana została wielowariantowa koncepcja rozbudowy tej trasy do układu dwujezdniowego. Początkowo  przygotowane zostały 3 warianty. W toku konsultacji społecznych, które zorganizowaliśmy 3 lata temu powstał dodatkowy, czwarty wariant uwzględniający wiele uwag bydgoszczan. Do tych rozwiązań przychyliła się również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uznając go za najbardziej zasadny. Jednocześnie w decyzji wskazano wiele rozwiązań chroniących środowisko zarówno na etapie prac budowlanych jak i po zakończeniu zadania. Również na etapie prac projektowych zwrócimy uwagę wykonawcy, że zależy nam jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Dwupoziomowe skrzyżowania i estakady

Wariant wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami zakłada oprócz dobudowania drugiej jezdni między innymi budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewiduje się budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesy. Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ i ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską. Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h.  Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.

Inwestycja w etapach

Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km. Budowana będzie etapami. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja około 1,5 kilometrowego odcinka pomiędzy Gdańską i Wyszyńskiego. Dla tej części zadania zlecone zostaną projekty architektoniczno-budowlane  i techniczne. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowaliśmy 250 tysięcy złotych. Zakładamy, że dzięki kompleksowej dokumentacji możliwe będzie pozyskanie  dofinansowania zewnętrznego na budowę. To strategiczna inwestycja, o wsparcie której Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwracał się m.in. do parlamentarzystów.