logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejny krok do rewitalizacji Wilczaka
Z końcem ubiegłego roku Miasto wydało pozwolenie na budowę trzech pierwszych budynków na terenie dawnej fabryki obrabiarek. Inwestor planujący zagospodarowanie całego terenu poprzemysłowego jest też zobowiązany do zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz przebudowy przyległych ulic. To ważny krok wspierający rewitalizację osiedla.


Teren dawnej fabryki nabył Polski Holding Nieruchomości. Przed trzema laty zawarł umowę na wykonanie dokumentacji  projektowej. W pierwszej kolejności opracowano projekt zagospodarowania całego terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym dla 3 pierwszych budynków od strony ul. Czerwonego Krzyża (I etap inwestycji).  Dla tej części inwestycji Miasto wydało już pozwolenie na budowę. Inwestor zawarł również z Miastem  umowę dotyczącą sukcesywnej rozbudowy układu komunikacyjnego. Będzie ona polegała m.in. na przebudowie fragmentów ulicy Czerwonego Krzyża, a w dalszej kolejności ul. Stawowej. W ramach całego przedsięwzięcia wymieniony ma być również chodnik po południowej stronie ul. Nakielskiej, a skrzyżowanie tej ulicy ze Stawową doposażone w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Równocześnie Miasto pracuje nad planami modernizacji całej ulicy Nakielskiej (zadanie podzielono na etapy, które są na różnym poziomie przygotowania).

Deweloperski projekt stanowić ma kontynuację pozytywnych przemian w dzielnicy związanych z uzupełnieniem struktury mieszkaniowej oraz rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Teren zakupiony przez inwestora od Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. jest w większości już niezabudowany, a na jego części położonej bliżej ulicy Nakielskiej znajdują się zabytkowe budynki fabryki. Projekt zakłada wybudowanie łącznie około 700 mieszkań (w I etapie 179). Na terenie dawnych hal produkcyjnych powstaną również lokale usługowe i handlowe. Na nowym osiedlu zachowany ma być istniejący ciek oraz  zbiornik wodny oraz, które staną się ważnym elementem terenów rekreacyjnych.

Ważna część przemysłowej historii

Fabryka Obrabiarek do Drewna jest jednym z najstarszych, czynnych przedsiębiorstw o bydgoskim rodowodzie oraz najstarszym przedsiębiorstwem w branży wyrobu maszyn i urządzeń do obróbki i przerobu drewna w Polsce. Zakład funkcjonuje od 1865 roku, a jego założycielem był Carl Blumwe. Obecnie spółka prowadzi działalność w podbydgoskim Trzeciewcu.

Najbardziej wartościowym budynkiem po starej fabryce jest tzw. willa Blumwego z charakterystyczną wieżą i hełmem. Część obiektu wzniesiono już około 1850 roku, a w kolejnych latach rozbudowywano go dodając wiele dodatkowych elementów dekoracyjnych nawiązujących do neobaroku. Wystrój elewacji budynku łączącego funkcje mieszkalne i biurowe podkreślał status społeczny właściciela.

Szereg zmian już za nami

W poprzednich latach wzdłuż ulicy Nakielskiej, a także wielu przyległych ulicach rozpoczęto wiele remontów zabytkowych kamienic. Część zadań realizowana była w oparciu o środki miasta. Rada Miasta uchwaliła też przygotowany przez urbanistów miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dużej części Wilczaka pomiędzy rondem Grunwaldzkim i ulicą Stawową. Zrealizowano też wiele innych inwestycji związanych z rewitalizacją i doposażeniem terenów rekreacyjnych m.in. w Parku nad Kanałem Bydgoskim oraz parku Księżycowym. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa doświetlono szereg przejść dla pieszych i rozbudowano miejski monitoring. Część zadań realizowano w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.