logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne ulice w budowie dzięki programowi „25/75”
Trwają zaawansowane prace przy przebudowie ulic B. Chełkowskiego i Ks. Prałata S. Brylla w Opławcu. Inwestycję zleciło stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu „25/75”. Wkrótce prace ruszą na ul. Cytrusowej na Miedzyniu. Poza tym stowarzyszenie mieszkańców ul. Nefrytowej z Prądów odebrało pozwolenie na budowę.


Ulice B. Chełkowskiego i Ks. Prałata S. Brylla zapewniają obsługę komunikacyjną przyległych nowych domów. Otrzymają charakter pieszojezdni. Nawierzchnia zostanie wybrukowana betonową kostką. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje, miejsca postojowe. Wykonano już część prac przy kanalizacji. Obecnie wykonawca pracuje już nad konstrukcją pieszojezdni. Wartość całej inwestycji to 1,14 mln zł. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w bieżącym roku.

Wkrótce ruszą też prace przy II etapie przebudowy ul. Cytrusowej. Jest to drugi etap inwestycji mający za zadanie połączenie wybudowanego wcześniej odcinka z ulicą Nakielską. Ta część ulicy będzie posiadała wydzieloną jezdnię oraz chodnik po stronie zachodniej. Wybrany został już wykonawca prac budowlanych. Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 260 tysięcy złotych. Zakończenie prac planowane jest również w bieżącym roku.

W ostatnich dniach wydane zostało natomiast  pozwolenie na budowę dla ul. Nefrytowej na Prądach. Ta ulica o długości ponad 200 metrów zamieni się w pieszo-jezdnię. Trwają przygotowania do przetargu.

Wszystkie trzy inwestycje realizowane są  dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenia. W ramach inicjatyw lokalnych - Program „25/75” zagwarantowały one niezbędny wkład własny na poziomie 25 procent kosztów inwestycji (w przypadku ul. Cytrusowej 20 %). Resztę środków zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.

Program „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania), mogą liczyć na realizację inwestycji w danym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

Zadzwoń lub  napisz!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:

  • tel. 52 58 58 329, 52 58 58 721 lub 52 58 58 829
  • mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl