logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne ulice w ażurowych płytach
Kolejne pięć ulic w najbliższych miesiącach zostaną utwardzone płytami ażurowymi. Twardą nawierzchnią zyskają ulice Spadochroniarzy, Laskowicka oraz odcinki ulic Pelikanowej, Władysława Warneńczyka i Wincentego Pola.


Do utwardzenia płytami ażurowymi wybrane zostały przede wszystkim ulice znajdujące się na osiedlach, na których znajduje się najwięcej gruntówek. Na ulicach utwardzanych płytami ażurowymi nie będą też w najbliższych latach prowadzone prace związane z uzbrojeniem podziemnym. Dodatkowo, wybrane odcinki do przebudowy charakteryzują się dobrą przepuszczalnością gruntu. Program budowy nawierzchni z wykorzystaniem płyt ażurowych ma charakter pilotażowy.

Obecnie trwa przetarg na budowę kolejnych 5 ulic. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał około 3 miesięcy na realizację prac budowlanych. Płytami wyłożone zostaną ulice:

 

  • Laskowicka na Piaskach
  • Spadochroniarzy na Jachicach
  • Pelikanowa (sięgacz) na Osowej Górze
  • W. Warneńczyka (część północna) w Starym Fordonie
  • W. Pola (część zachodnia) na Wilczaku

Płyty ażurowe będą układane na podbudowie z kruszywa i podsypce. Z obu stron jezdnie będą ograniczone krawężnikami stabilizującymi całą konstrukcję drogi. Na wszystkich ulicach zaplanowano też wytyczenie części dedykowanej pieszym z kostki betonowej. Koszty budowy tego typu dróg są 2-3 krotnie  niższe, niż w przypadku typowych nawierzchni asfalto-betonowych.

W ubiegłym roku płytami ażurowymi zostały wyłożone ulice Łucka, Okopowa (sięgacz), Pelikanowa, północna część Przyłubskiej , Sybiraków, Orna, Liściasta, Karsińska, Borowiacka i południowa część Warneńczyka. Na ten cel trafiło ponad 3 mln zł.