logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne bezpieczne skrzyżowania
Uruchomiona została nowa sygnalizacja świetlna u zbiegu ulic Koronowskiej i Opławiec. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców osiedli Smukała, Opławiec i Janowo. Planowane są kolejne inwestycje związane z ustawieniem świateł w miejscach, gdzie dochodzi do wypadków.


Nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Opławiec znacznie ułatwia  bezpieczny wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo oraz autobusom. Wraz z sygnalizacją przesunięty został przystanek autobusowy, skorygowano promienie skrętu, przebudowano chodniki i peron autobusowy.  Prace pochłonęły 290 tysięcy złotych. Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo oraz kierowcy autobusów miejskich.

Równocześnie planowane są też inwestycje związane z budową sygnalizacji świetlnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. W ocenie specjalistów m.in. ze względu na znaczne przekraczanie dopuszczalnej prędkości konieczne jest wyposażenie w sygnalizację świetlną przejść na ul. Toruńskiej przy ul. Plątnowskiej oraz na gen. T. „Bora” Komorowskiego przy szkole. Pierwsze zadania z tego pakietu uruchomione zostaną jeszcze w tym roku.  Na doświetlanie przejść i montaż sygnalizacji miasto zabezpieczyło na 2022 rok 2,7 mln zł.