logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejna schludna elewacja przy ulicy Jasnej
Kontynuujemy remonty miejskich kamienic przy ul. Jasnej. To jedna z ulic Okola, na której zaszło najwięcej estetycznych zmian w ostatniej dekadzie. Obecnie estetyczną elewację, kosztem prawie 300 tysięcy złotych, zyskuje budynek z numerem 8.


Wiekowy budynek powstał na planie litery „L”. Wypełnia skrzyżowanie ulicy Jasnej z drogą wewnętrzną. Piętrowa kamienica posadowiona jest na kamiennym fundamencie. Kondygnacje rozdziela szeroki gzyms. Również pod linią dachu zastosowano to zdobienie. Przy części okien zachowały się opaski. Obecnie budynek jest remontowany. W zakres prac wchodzi odnowienie elewacji frontowej i częściowe docieplenie pozostałych ścian. Zadanie realizowane jest przez ADM. Kosztuje prawie 300 tysięcy złotych. Zakończenie prac i odbiory planowane są na przełomie grudnia i stycznia.

Wiosną tego roku zakończyliśmy przy tej ulicy duży projekt związany z kompleksowymi remontami 4 miejskich budynków. Dzięki unijnym funduszom w wiekowych kamienicach powstało kilkadziesiąt funkcjonalnych mieszkań na wynajem. Część z nich dostosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakres inwestycji wchodziła przede wszystkim kompleksowa termomodernizacja obiektów połączona z wykonaniem nowych elewacji. Remont objął również przebudowę lokali mieszkalnych, budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przebudowę instalacji gazowej oraz elektrycznej, a także likwidację dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła. Wyremontowano również klatki schodowe oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zastosowano poza tym rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynków osobom z niepełnosprawnościami. W wyremontowanych budynkach powstały mieszkania o nowym bardziej funkcjonalnym układzie.

Przy ul. Jasnej 33 w ubiegłym roku oddany został do użytku  również nowy budynek BTBS. Powstało w nim 12 mieszkań przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku funkcjonuje mała hala garażowa i pomieszczenia techniczne. Na ostatnim piętrze urządzono  wspólny, integracyjny taras. Budynek wyposażono również w windę oraz kameralny ogródek z częścią do wypoczynku dla mieszkańców.

 

W ostatniej dekadzie  kapitalnie wyremontowano 5 innych miejskich budynków przy ul. Jasnej. Prace prowadzone były przy kamienicach z numerami 9, 12, 14, 17 i 18. Poddaliśmy je również kompleksowej termomodernizacji, w trakcie której odnowione zostały elewacje. W budynkach odnowiono 40 mieszkań, z których zniknęły dymiące piece.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników, mostów. Zlecane są prace przy odtwarzaniu zieleni. Przy prezydencie działa Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.