logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejna kamienica przy ul. Mazowieckiej w remoncie
Rozpoczął się remont kolejnej kamienicy przy ul. Mazowieckiej. Rusztowania rozstawiono tym razem wzdłuż fasady budynku z nr 11. We frontowej elewacji jest również tablica pamięci Hassana Konopackiego – Tatara, międzywojennego polityka i dziennikarza białoruskiej mniejszości narodowej w II Rzeczypospolitej.


Budynek usytuowany jest w zabudowie pierzejowej ulicy Mazowieckiej. Wzniesiono go około 1900 roku, na planie zbliżonym do litery „L”. W podwórzu znajdują się oficyny. Frontowa część posiada 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Skrajne części są nieznacznie wysunięte – mają formę ryzalitów. Symetryczna bryła budynku ozdobiona została rozbudowanymi naczółkami okiennymi, gzymsami. Na parterze zastosowano boniowanie. Pod oknami na wysokości piętra umieszczono płaskorzeźby. W centralnej części budynku umieszczono łukowy przejazd bramny z drewnianymi wrotami i naświetlem łukowym.

Na frontowej elewacji znajduje się tablica przypominająca postać Hassana Konopackiego – dziennikarza narodowości tatarskiej, zwolennika budowy państwa białoruskiego we współpracy i z pomocą Polski. Ostanie lata życia spędził w Bydgoszczy, mieszkając w oficynie przy ul. Mazowieckiej 11.

Remont elewacji frontowej zleciła wspólnota, zarządzona przez miejską spółkę ADM. Prace pochłoną około 140 tysięcy złotych. Ich zakończenie planowane jest w ciągu 3 miesięcy.

W ostatnich latach ADM, wspólnoty i prywatni właściciele zlecają coraz więcej prac remontowych. Wypiękniał już szereg budynków usytuowanych m.in. wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, Kwiatowej i Pomorskiej. Wśród nich między innymi pobliska kamienica przy ul. Mazowieckiej 15, o której pisaliśmy m.in. TUTAJ.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.