logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolej dużych prędkości nie może omijać Bydgoszczy
W ramach konsultacji studium lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawiliśmy swoje uwagi dotyczące budowy szkieletu linii kolejowych dużych prędkości. Propozycja budowy linii kolejowych w standardzie powyżej 200 km/h nie może pomijać Bydgoszczy.


Studium lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawia nie tylko bezpośrednie zadania związane ze skomunikowaniem portu z różnymi częściami kraju, ale również całościową koncepcję przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego. Jednym z jej elementów jest wyznaczenie szkieletu linii dla systemu kolei dużych prędkości w Polsce. W Kujawsko-Pomorskiem koncepcja rządowej spółki zakłada budowę nowej linii o prędkości eksploatacyjnej co najmniej 250 km/h pomiędzy Włocławkiem i Grudziądzem i pomija Bydgoszcz w bezpośrednim połączeniu z CPK jak i Warszawą.

- Może to znacząco wpłynąć na obniżenie konkurencyjności Bydgoszczy (wykluczenie transportowe), w stosunku do innych aglomeracji – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Programy budowy kolei dużych prędkości muszą uwzględniać włączenie Bydgoszczy w ten system. Bydgoszcz to ósme pod względem ludności miasto w kraju, ważny węzeł transportowy i logistyczny, miasto pełniące szereg funkcji ponadregionalnych i metropolitalnych, wzmocniony potencjałem całego obszaru metropolitalnego przemawia za koniecznością włączenia Bydgoszczy w program budowy kolei dużych prędkości.

Stąd wniosek o modernizację linii kolejowej nr 18 łączącej Bydgoszcz z Toruniem i Włocławkiem oraz Piłą w standardzie 200km/h. Prezydent Bydgoszczy zaproponował ponadto objęciem zakresem inwestycji linii 203 (Piła-Krzyż) co pozwoli na stworzenie nowoczesnego szlaku kolejowego z portu lotniczego przez Bydgoszcz i  inne duże miasta regionu ze Szczecinem.

Ponadto w konsultacjach zwróciliśmy uwagę, że wśród inwestycji drogowych powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym mówi się wyłącznie o odcinku drogi ekspresowej S10 pomiędzy planowaną obwodnicą Warszawy i Toruniem. Jako drogowa inwestycja towarzysząca powinna zostać wpisana budowa drogi ekspresowej S10 na całym odcinku od Warszawy, przez Toruń, Bydgoszcz, Piłę aż do Szczecina. W ten sposób droga skomunikuje wszystkie największe miasta z portem komunikacyjnym i stolicą. Znacząco poprawi to skomunikowanie Warszawy z północno zachodnią częścią kraju. W ten sposób poprawi się też dostępność Bydgoszczy, największego miasta, obecnie bez dogodnego dojazdu do autostrady A1 i A2.

Nasze uwagi:

  • Bydgoszcz w szkielecie systemu dla kolei dużych prędkości
  • Linia CPK-Bydgoszcz-Szczecin w standardzie 200km/h
  • Droga ekspresowa S10 budowana na całym odcinku Warszawa-Toruń-Bydgoszcz-Piła-Szczecin