logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kładki bez barier
Podpisana została umowa na przebudowę dwóch ważnych kładek. Obiekty spinające brzegi Brdy w Opławcu oraz Starego Kanału Bydgoskiego przy Czarnej Drodze będą lepiej dostosowane do potrzeb pieszych. Kładka łącząca Wilczak z Okolem zyska również estetyczne stylowe balustrady. Miasto wyda na te zdania 237 tysięcy złotych.


Nowa inwestycja to kolejny element likwidowania barier w Bydgoszczy. Zależy nam, by ważne obiekty, nawet jeśli powstawały kilkadziesiąt lat temu uwzględniały też w miarę możliwości potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Za prace przy obiektach mostowych odpowiedzialna będzie firma Kormost, która złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Prace rozpoczną się w październiku i powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Stylowe balustrady na kładce przy  śluzie

W ramach zadania przy obiekcie znajdującym się na końcu Czarnej Drogi zostanie rozebrane zostaną dotychczasowe balustrady, nawierzchnia i izolacja przęsła. Po przebudowie płyty nałożona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostaną też nowe stylowe balustrady. Prace uzgadniane są z Miejskim Konserwatorem Zabytków, bowiem Stary Kanał Bydgoski figuruje w rejestrze właśnie jako zabytek. Co ważne, ruch pieszy zostanie poprowadzony tymczasowym pomostem. Po zakończeniu robót Wykonawca będzie musiał doprowadzić cały teren budowy do stanu poprzedniego. Całość dobrze wpisze się w inicjatywę rewitalizacji tego miejsca.

Bez barier w Opławcu

Obiekt łączący m.in ul. Opławiec z W. Baranowskiego docelowo zyska możliwość poprowadzenia ruchu dla użytkowników wózków oraz rowerów pomiędzy ulicami Baranowskiego i Opławiec przez rzekę Brdę z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy. Dotychczasowe schody zostaną rozebrane wraz z płytami betonowymi, następnie nadbudowany zostanie nasyp po którym zostanie poprowadzony nowy chodnik. Wykonane zostaną też zabezpieczenia antykorozyjne w miejscach usunięcia schodów.

Most Esperanto też czeka remont

Trwa również procedura związana z wyborem wykonawcy odpowiedzialnego za remont kładki łączącej brzegi Brdy na wysokości lodowiska „Torbyd”. To największe z wszystkich zadań.
Związane będzie z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu. Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie.