logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kładka zaprojektowana, przygotowujemy się do budowy
Kończą się podstawowe prace przy dokumentacji projektowej nowej estakady ciepłowniczej z kładką pieszo-rowerową, która połączy Czyżkówko i Jachcie na wysokości ul. Jednostronnej i Świekatowskiej. Konstrukcja umożliwi przede wszystkim przerzucenie nad Brdą ciepłociągu, jednocześnie będzie służyła pieszym i rowerzystom. Wiosną rozpoczną się prace nad konstrukcją.


Inwestycja o wartości 7 mln złotych została zlecona w ubiegłym roku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Powstał już projekt nowej przeprawy. Obecnie wykonawca kompletuje niezbędne decyzje i pozwolenia, które pozwolą wiosną rozpocząć prace nad stalową konstrukcją. Prace budowlane po obu stronach Brdy rozpoczną się prawdopodobnie w wakacje. Nie będą one powodowały utrudnień w ruchu.

Głównym celem inwestycji realizowanej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest budowa sieci ciepłowniczej łączącej system ciepłowniczy w centrum z siecią ciepłowni Osowa Góra. Nowy obiekt zaprojektowano pomiędzy ulicami Jednostronną i Świekatowską. Będzie liczył około 67 metrów długości i ponad 8 metrów szerokości. Jednocześnie dobudowane będą ciągi pieszo-rowerowe zapewniające dojście do niego od strony Czyżkówka i Jachcic. Zakończenie inwestycji, jeśli na placu budowy nie  będzie konieczności prowadzenia znacznego zakresu robót dodatkowych planowane jest do końca roku. Na realizację zadania KPEC pozyskało fundusze europejskie z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Warto wiedzieć:

Kładka, na której znajdzie się ciepłociąg jest elementem znacznie większej inwestycji  obejmującej budowę sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. Celem przedsięwzięcia jest eliminacja zanieczyszczenia powietrza, co wpisuje się w misję rozpoczętego w tym roku programu KPEC „Ciepło bez smogu”. Inwestycja pozwoli także na przyłączenie nowych odbiorców oraz docelowo złączenie wyspowego systemu ciepłowniczego Osowej Góry z miejskim systemem ciepłowniczym. Budowa całego odcinka sieci planowana jest w latach 2018-2022, a długość sieci łączącej Elektrociepłownię przy ul. Żeglarskiej z siecią na Osowej Górze wyniesie około 8,5 kilometra.