logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienice z ul. Grunwaldzkiej w remoncie
Do grona kamienic z odnowioną elewacją przy ul. Grunwaldzkiej wkrótce dołączy budynek z numerem 81. Wcześniej prace rozpoczęły się w kamienicy z nr 55. Powstaje też nowa „mieszkaniówka”, która uzupełni brakującą zabudowę przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską. Dzięki tym pracom Okole nabiera coraz bardziej estetycznego wyglądu.


Kamienica została wzniesiona na planie litery prostokąta. Budynek liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Pełni funkcję mieszkalno-usługową. Na parterze podobnie jak w większości kamienic wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej funkcjonują sklepy. W centralnej części ulokowano wejście, a od strony zachodniej przejazd bramny. Elewacja na poziomie parteru zatraciła pierwotny wystrój. Większość zdobień zachowana jest natomiast w górnych partiach kamienicy. To między innymi naczółki okienne podparte konsolami, boniowanie wzdłuż krawędzi budynku oraz gzymsy.

Remont elewacji frontowej zleciła wspólnota, zarządzona przez miejską spółkę ADM. Prace pochłoną około 200 tysięcy złotych. Ich zakończenie planowane jest w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej odnowiono elewację oficyn oraz budynku głównego od strony podwórza.

Wcześniej prace rozpoczęły się przy kamienicy z nr 55. Więcej o szczegółów o tym budynku znajduje się TUTAJ. Południową pierzeję ulicy Grunwaldzkiej uzupełnią też nowe budynki, wznoszone przy skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką. Trwające remonty i inwestycje oraz szereg zadań zrealizowanych już przez miasto (remonty jezdni, chodników, budowa dróg rowerowych, parkingów i nasadzenia drzew) pomagają przywrócić estetyczny wygląd tej części Okola.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.