logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienice w Starym Fordonie przejdą gruntowny remont
37 mieszkań, 6 lokali użytkowych, estetyczne podwórka i likwidacja kopciuchów – rozstrzygnęliśmy przetarg na kompleksową rewitalizację 7 budynków mieszkalnych w Starym Fordonie. Inwestycja ujęta w Gminnym Programie Rewitalizacji pochłonie niemal 9 mln zł i rozpocznie się w wakacje.


Kompleksowy remont 7 kamienic zlokalizowanych w Starym Fordonie został ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR). Budynki wymagające remontu znajdują się przy ul. Bydgoskiej 23, 26, 29, 42, Rynek 3, Kapeluszników 2 i gen. Sikorskiego 2. W wyniku realizacji tego projektu powstanie 37 mieszkań oraz 6 lokali użytkowych.

W wakacje planowane jest rozpoczęcie prac, które mają potrwać kilkanaście miesięcy. W ramach zadania przeprowadzone zostaną remonty elewacji i dachów, wzmocnione konstrukcje budynków, ocieplone ściany. Dzięki temu podwyższy się standard historycznej zabudowy na rewitalizowanym obszarze.

Wymienione zostaną instalacje sanitarne i elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa. W środku pojawi się izolacja przeciwwilgociowa, remont przejdą też klatki schodowe. Wnętrza zostaną przebudowane na samodzielne mieszkania w pełnym standardzie. Pięć obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wynikiem planowanej termomodernizacji budynków wraz z modernizacją dotychczasowych źródeł ciepła będzie zwiększenie ich efektywności energetycznej, co korzystnie wpłynie na redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt przewiduje likwidację pieców kaflowych i zastąpienie ich nowoczesnymi piecami gazowymi.


3,4 mln zł dodatkowych funduszy
Na to zadanie pozyskaliśmy wsparcie zewnętrzne w wysokości 3,4 mln zł  (w tym UE: 2,9 mln zł, budżet państwa: 500 tys. zł). Dofinansowanie unijne pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego i jest już kolejnym dofinansowaniem projektu rewitalizacyjnego w Starym Fordonie. Projekt pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne” to jeden z elementów prowadzonej obecnie, kompleksowej rewitalizacji społeczno – gospodarczej Starego Fordonu.

Dofinansowaniu unijnemu podlegają części wspólne budynków, pozostałe koszty zostaną pokryte w budżetu miasta. Koszt całej inwestycji wyniesie o 1,5 mln zł więcej niż zakładano. Tym samym wkład miasta wyniesie blisko 5,5 mln zł.  Zadanie jest realizowane przez miejską spółkę ADM.

Przyjazne podwórka
Rewitalizację obejmie także otoczenie budynków. Utworzone zostaną przyjazne przestrzenie dla mieszkańców takie jak: podwórka i ogródki.  Zbędne obiekty zostaną rozebrane, a dzięki temu teren wokół budynków zostanie odpowiednio zagospodarowany z uwzględnieniem chodników i miejsc postojowych oraz nowych nasadzeń zieleni.